Ziemeru pamatskola

Ziemeru pamatskola
  • Pamatskola, Māriņkalns, Ziemera pagasts Alūksnes novads, LV – 4332
  • 64381298, 26630322
  • skola.ziemeri@aluksne.lv
  • Mājas lapa
  • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Ira Grūbe

Par skolu

Skolas darbības mērķis
Veidot un uzturēt  tādu skolas garīgo un fizisko  vidi, kas veicina  un motivē skolēnus un skolotājus darbam, sadarbībai, radošai brīvībai un pašizpausmei.

Kādu mēs redzam savu skolu
Skola, kurā iegūtā izglītība atļauj skolēniem veiksmīgi turpināt tālākizglītību un realizēt sevi dzīvē.

Prioritāte

Izglītība, ko nodrošina labi, profesionāli pedagogi, mūsdienīga mācību vide, tehnoloģijas, ieinteresēti un radoši skolēni un skolotāji. Skola, kurā prot saprasties, sadarboties, izpausties.

Vērtības:  
prieks, cieņa, atbildība, darbs, tēvzemes mīlestība.

Ieskats skolas vēsturē

Kaktiņi un Māriņkalns kādreiz piederējuši Jaunlaicenes baronam Volfam, kurš tos atdāvinājis savam radiniekam, arī Volfam. 1866. gadā uz nopirktās zemes Kaktiņos sāka celt pagastēku, bet
1871. gadā vienu telpu atvēlēja bērnu izglītošanai.1930.gadā  ēka pāriet Ziemeru pamatskolas lietošanā. 1944.gadā, padomju laikā, skola turpina darboties.
1979. gada 5. novembrī skola no Kaktiņiem tiek pārcelta uz jaunuzcelto skolu Māriņkalnā, kurā mācās bērni no Māriņkalna, Jaunlaicenes, Alūksnes, Veclaicenes

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Ira Grūbe

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika