Ziemeru pamatskola

Ziemeru pamatskola
  • Pamatskola, Māriņkalns, Ziemera pagasts Alūksnes novads, LV – 4332
  • 64381298, 26630322
  • skola.ziemeri@aluksne.lv
  • Mājas lapa
  • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Ira Grūbe

Par skolu

Skolas darbības mērķis
Veidot un uzturēt  tādu skolas garīgo un fizisko  vidi, kas veicina  un motivē skolēnus un skolotājus darbam, sadarbībai, radošai brīvībai un pašizpausmei.

Kādu mēs redzam savu skolu
Skola, kurā iegūtā izglītība atļauj skolēniem veiksmīgi turpināt tālākizglītību un realizēt sevi dzīvē.

Prioritāte

Izglītība, ko nodrošina labi, profesionāli pedagogi, mūsdienīga mācību vide, tehnoloģijas, ieinteresēti un radoši skolēni un skolotāji. Skola, kurā prot saprasties, sadarboties, izpausties.

Vērtības:  
prieks, cieņa, atbildība, darbs, tēvzemes mīlestība.

Ieskats skolas vēsturē

Kaktiņi un Māriņkalns kādreiz piederējuši Jaunlaicenes baronam Volfam, kurš tos atdāvinājis savam radiniekam, arī Volfam. 1866. gadā uz nopirktās zemes Kaktiņos sāka celt pagastēku, bet
1871. gadā vienu telpu atvēlēja bērnu izglītošanai.1930.gadā  ēka pāriet Ziemeru pamatskolas lietošanā. 1944.gadā, padomju laikā, skola turpina darboties.
1979. gada 5. novembrī skola no Kaktiņiem tiek pārcelta uz jaunuzcelto skolu Māriņkalnā, kurā mācās bērni no Māriņkalna, Jaunlaicenes, Alūksnes, Veclaicenes

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Ira Grūbe