Majoru vidusskola

Majoru vidusskola

Izglītības programmas

  • pamatizglītības programmu
  • pirmsskolas izglītības programmu
  • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
  • vispārējās vidējās izglītības vispārziglītojošā virziena programmu

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Solvita Lāčgalve