Kārsavas vidusskola

Kārsavas vidusskola

Par skolu

Kārsavas vidusskolā mācības uzsāka 295 izglītojamie, kopā 19 klašu komplektu.
Pamatskolas 1. – 9. klasē mācās 243 (1. – 4. kl. grupā 94; 5. – 9. kl. grupā 138) skolēni, kuri apgūst pamatizglītības programmu.
Skolā darbojas un ir akreditēta speciālās izglītības programma.
10. – 12. klasē mācības uzsāka 63 skolēni, kuri apgūst vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu.
Skolā darbojas 13 interešu izglītības programmas. Ir iespēja iesaistīties 303. Kārsavas jaunsargu vienības darbā.
Darbojas pagarinātās dienas grupa.
Skolā strādā 38 skolotāji, visiem skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība. Interešu izglītībā strādā 10 skolotāji. Par kārtību un tīrību rūpējas 25 tehniskie darbinieki.
Kārsavas vidusskola piedāvā iespēju bez maksas palikt internātā, brokastis un vakariņas par brīvu.

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Biruta Anisimova