Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Par skolu

Skolā ir mācījušies Latvijā un pasaulē pazīstami cilvēki – Roberts Ķīlis – antropologs, Velga Krile – dzejniece, Vija Upmale – rakstniece, Imants Zauls – alpīnists, Elga Kagaine – valodniece, Valdis Ķikāns – literatūrzinātnieks, Gunārs Bundzis – Latvijas pārstāvis Eiropas tiesā, Sandris Metuzāls – vēsturnieks, žurnālists u.c.

Izglītības programmas

  • Pamatizglītības programma (kods 21011111);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena prorogramma (kods 31013011);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (neklātienes) programma(kods 31011013).

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Inese Kāposte

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Guntra Gaidlazda

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika