Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Par skolu

Skolā ir mācījušies Latvijā un pasaulē pazīstami cilvēki – Roberts Ķīlis – antropologs, Velga Krile – dzejniece, Vija Upmale – rakstniece, Imants Zauls – alpīnists, Elga Kagaine – valodniece, Valdis Ķikāns – literatūrzinātnieks, Gunārs Bundzis – Latvijas pārstāvis Eiropas tiesā, Sandris Metuzāls – vēsturnieks, žurnālists u.c.

Izglītības programmas

  • Pamatizglītības programma (kods 21011111);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena prorogramma (kods 31013011);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (neklātienes) programma(kods 31011013).

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Inese Kāposte

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Guntra Gaidlazda