Ulbrokas vidusskola

Ulbrokas vidusskola
 • ciemats "Vālodzes", Stopiņu novads, LV-2130
 • 25657945
 • info@u-vsk.lv
 • Mājas lapa
 • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Jūlija Zālīte

Par skolu

 • Misija:
  Veidot visiem izglītojamajiem pieejamu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu Valsts pamatizglītības standartā un Valsts vispārējās izglītības standartā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.
  Sekmēt audzēkņu vēlmi nepārtraukti pilnveidoties, veidot noturīgu morālo un garīgo vērtību sistēmu, attīstīt spēju piemēroties mainīgajai pasaulei, veicināt kritisku intelektuālu attieksmi.
  Kā arī izveidot reālas, pilnvērtīgas dzīves modeli, lai audzēknis būtu gatavs uzņemties atbildību, izvirzīt dzīves mērķus un sasniegt tos, būtu radoša, brīva, uzņēmīga un patstāvīga personība, kura ir spējīga atrast savu identitāti mainīgajos apstākļos un nākotnē veiksmīgi konkurēt darba tirgū.
 • Vīzija:
  Caur savu izaugsmi, nest izaugsmi skolotājiem. Caur skolotāju izaugsmi, nest izaugsmi bērniem.

Izglītības programmas

 • Speciālā pamatizglītības programma;
 • Vispārējā pamatizglītības programma;
 • Vispārējā vidējā izglītības programma;
 • Mazākumtautību izglītības programma.

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Jūlija Zālīte

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika