Ulbrokas vidusskola

Ulbrokas vidusskola
 • ciemats "Vālodzes", Stopiņu novads, LV-2130
 • 25657945
 • info@u-vsk.lv
 • Mājas lapa
 • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Jūlija Zālīte

Par skolu

 • Misija:
  Veidot visiem izglītojamajiem pieejamu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu Valsts pamatizglītības standartā un Valsts vispārējās izglītības standartā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.
  Sekmēt audzēkņu vēlmi nepārtraukti pilnveidoties, veidot noturīgu morālo un garīgo vērtību sistēmu, attīstīt spēju piemēroties mainīgajai pasaulei, veicināt kritisku intelektuālu attieksmi.
  Kā arī izveidot reālas, pilnvērtīgas dzīves modeli, lai audzēknis būtu gatavs uzņemties atbildību, izvirzīt dzīves mērķus un sasniegt tos, būtu radoša, brīva, uzņēmīga un patstāvīga personība, kura ir spējīga atrast savu identitāti mainīgajos apstākļos un nākotnē veiksmīgi konkurēt darba tirgū.
 • Vīzija:
  Caur savu izaugsmi, nest izaugsmi skolotājiem. Caur skolotāju izaugsmi, nest izaugsmi bērniem.

Izglītības programmas

 • Speciālā pamatizglītības programma;
 • Vispārējā pamatizglītības programma;
 • Vispārējā vidējā izglītības programma;
 • Mazākumtautību izglītības programma.

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Jūlija Zālīte