Tilžas vidusskola

Tilžas vidusskola
 • Raiņa iela 15, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads
 • 64563865
 • tvtilza@balvi.lv
 • Mājas lapa
 • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Iveta Kuģeniece

Par skolu

Skolas tradīcijas:

 • Zinību diena – kopīgi apmeklējam Tilžas Romas katoļu baznīcu, lai saņemtu svētību visam mācību gadam, svētku pasākums, jauno mācību gadu sākot.
 • Dzejas dienām veltīta rudens ziedu izstāde.
 • Skolotāju diena, kurā izbaudām dažādas skolēnu sagatavotas aktivitātes, atceramies pensionētos skolotājus ar apsveikumiem vai aicinājumu atpūsties kopīgā ekskursijā.
 • Lāčplēša dienas lāpu gājiens vai sportiskas veiklības un spēka stafetes.
 • Latvijas Republikas gadadienai veltīts koncerts.
 • Ziemassvētku pasākumi.
 • Mātes dienas koncerts, kurā savu veikumu tradicionāli rāda skolas pašdarbnieki, ir apskatāma skolēnu darbu izstāde mājturībā, vizuālajā mākslā.
 • Tūrisma diena ar veiklām, jautrām, sportiskām aktivitātēm un noslēgumu pie ugunskura.
 • Pēdējā zvana svētki.
 • Izlaidums 9. un 12. klasei.
 • Skolai ir labiekārtots internāts.
 • Skola īsteno ERAF līdzfinansēto projektu dabaszinātņu kabinetu – fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas kabinetu – materiālās bāzes pilnveidošanai.

Skola piedāvā interešu izglītību:

 • kori un vokālie ansambļi ir rajona, novada un valsts mēroga laureāti – godalgoto vietu ieguvēji;
 • sporta nodarbības;
 • jaunsargu vienība ar labiem panākumiem rajona, novada, valsts un starptautiskā mērogā;
 • kristīgā izglītība;
 • šaha nodarbības.

Izglītības programmas

 • Vispārējās pamatizglītības programma;
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
 • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (komerczinības un valsts aizsardzības mācība);
 • Speciālās izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
 • Pirmsskolas izglītības programma (realizē skolas Vectilžas filiālē);

Koordinatore

Iveta Kuģeniece

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Iveta Kuģeniece