Tilžas vidusskola

Tilžas vidusskola
 • Raiņa iela 15, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads
 • 64563865
 • tvtilza@balvi.lv
 • Mājas lapa
 • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Iveta Kuģeniece

Par skolu

Skolas tradīcijas:

 • Zinību diena – kopīgi apmeklējam Tilžas Romas katoļu baznīcu, lai saņemtu svētību visam mācību gadam, svētku pasākums, jauno mācību gadu sākot.
 • Dzejas dienām veltīta rudens ziedu izstāde.
 • Skolotāju diena, kurā izbaudām dažādas skolēnu sagatavotas aktivitātes, atceramies pensionētos skolotājus ar apsveikumiem vai aicinājumu atpūsties kopīgā ekskursijā.
 • Lāčplēša dienas lāpu gājiens vai sportiskas veiklības un spēka stafetes.
 • Latvijas Republikas gadadienai veltīts koncerts.
 • Ziemassvētku pasākumi.
 • Mātes dienas koncerts, kurā savu veikumu tradicionāli rāda skolas pašdarbnieki, ir apskatāma skolēnu darbu izstāde mājturībā, vizuālajā mākslā.
 • Tūrisma diena ar veiklām, jautrām, sportiskām aktivitātēm un noslēgumu pie ugunskura.
 • Pēdējā zvana svētki.
 • Izlaidums 9. un 12. klasei.
 • Skolai ir labiekārtots internāts.
 • Skola īsteno ERAF līdzfinansēto projektu dabaszinātņu kabinetu – fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas kabinetu – materiālās bāzes pilnveidošanai.

Skola piedāvā interešu izglītību:

 • kori un vokālie ansambļi ir rajona, novada un valsts mēroga laureāti – godalgoto vietu ieguvēji;
 • sporta nodarbības;
 • jaunsargu vienība ar labiem panākumiem rajona, novada, valsts un starptautiskā mērogā;
 • kristīgā izglītība;
 • šaha nodarbības.

Izglītības programmas

 • Vispārējās pamatizglītības programma;
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
 • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (komerczinības un valsts aizsardzības mācība);
 • Speciālās izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
 • Pirmsskolas izglītības programma (realizē skolas Vectilžas filiālē);

Koordinatore

Iveta Kuģeniece

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Iveta Kuģeniece

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika