Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
 • Vidzemes iela 26 , Balvi, LV – 4501
 • 64521940
 • bpvv@balvi.lv
 • Mājas lapa
 • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Vineta Muzaļevska

Par skolu

 • Misija: Veidot tādu izglītības vidi, kur ikvienam izglītojamajam tiek dotas kvalitatīvas zināšanas un konkurētspējīgas profesijas un amata prasmes, nodrošinot ikviena karjeras izaugsmi atbilstoši vajadzībām un spējām, kurā tiek akcentēta vērtībizglītība un daudzveidīgas sevis pilnveidošanas iespējas, tā veicinot godīgas, patriotiskas, pozitīvi tendētas personības veidošanos, kas jūtas piederīga savai skolai, novadam un valstij un spēj pielāgoties strauji mainīgajiem ekonomiskajiem apstākļiem, vienlaicīgi saglabājot un godājot savas tautas tradīcijas.
 • Vīzija: Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola ir augstas iekšējās kultūras mācību iestāde, kurai raksturīga sakopta iekšējā un ārējā vide, kas ir atvērta progresīvām pārmaiņām, kur profesijas un amata apgūšana ir prestiža, kur tiek īstenotas profesionālās, vispārējās, pieaugušo formālās un neformālās izglītības un interešu izglītības programmas, kur skolai un novadam piederīgi jūtas izglītojamie, par tās atpazīstamību valstī un ārpus tās robežām rūpējas gan pedagogi, gan skolēni, gan viņu ģimenes.

Izglītības programmas

Vispārējās izglītības programmas:

 • Pamatizglītības programma
 • Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
 • Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
 • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (neklātiene)

Profesionālās izglītības programmas:

 • Koka izstrādājumu izgatavošana
 • Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija
 • Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
 • Ēdināšanas pakalpojumi
 • Būvdarbi
 • Bērnu aprūpe
 • Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
 • Ēdināšanas pakalpojumi

 

 

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Vineta Muzaļevska