Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
 • Vidzemes iela 26 , Balvi, LV – 4501
 • 29164754, 26627122
 • bpvv@lavi.lv
 • Mājas lapa
 • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Biruta Šāvele

Par skolu

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (iepriekš: Rīgas Valsts tehnikuma Balvu filiāles) darbības sākums 2007./2008.mācību gadā:

 • Tā kā Balvu pilsētā un rajonā nav bijis nevienas profesionālās izglītības iestādes, tika meklētas iespējas profesionālās izglītības nodrošināšanai
 • Pakalpojumu sfēra – viena no nozīmīgākajām tautsaimniecības nozarēm Balvu pilsētā un rajonā
 • Rīgas Valsts tehnikums, ievērojot ES nostādnes par reģionālo attīstību, bija gatavs atvērt savu filiāli Balvu pilsētā
 • Pašvaldība bija ieinteresēta Rīgas Valsts tehnikuma profesionālās izglītības programmu nodrošināšanā un gatava atbalstīt Balvu filiāles darbību
 • 2007./2008.m.g. Rīgas Valsts tehnikuma Balvu filiālē 26 audzēkņi uzsāka apgūt komercpakalpojumu darbinieka specialitāti
 • Mācības notika Balvu 2.pamatskolas telpās Partizānu ielā 16, Balvos
 • No 2012./2013.m.g. tiek īstenota profesionālās vidējās izglītības programma „Enerģetika”

Izglītības programmas

Vispārējās izglītības programmas:

 • Pamatizglītības programma
 • Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
 • Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
 • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (neklātiene)

Profesionālās izglītības programmas:

 • Koka izstrādājumu izgatavošana
 • Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija
 • Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
 • Ēdināšanas pakalpojumi
 • Būvdarbi
 • Bērnu aprūpe
 • Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
 • Ēdināšanas pakalpojumi

 

 

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Biruta Šāvele