Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
 • Vidzemes iela 26 , Balvi, LV – 4501
 • 29164754, 26627122
 • bpvv@lavi.lv
 • Mājas lapa
 • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Biruta Šāvele

Par skolu

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (iepriekš: Rīgas Valsts tehnikuma Balvu filiāles) darbības sākums 2007./2008.mācību gadā:

 • Tā kā Balvu pilsētā un rajonā nav bijis nevienas profesionālās izglītības iestādes, tika meklētas iespējas profesionālās izglītības nodrošināšanai
 • Pakalpojumu sfēra – viena no nozīmīgākajām tautsaimniecības nozarēm Balvu pilsētā un rajonā
 • Rīgas Valsts tehnikums, ievērojot ES nostādnes par reģionālo attīstību, bija gatavs atvērt savu filiāli Balvu pilsētā
 • Pašvaldība bija ieinteresēta Rīgas Valsts tehnikuma profesionālās izglītības programmu nodrošināšanā un gatava atbalstīt Balvu filiāles darbību
 • 2007./2008.m.g. Rīgas Valsts tehnikuma Balvu filiālē 26 audzēkņi uzsāka apgūt komercpakalpojumu darbinieka specialitāti
 • Mācības notika Balvu 2.pamatskolas telpās Partizānu ielā 16, Balvos
 • No 2012./2013.m.g. tiek īstenota profesionālās vidējās izglītības programma „Enerģetika”

Izglītības programmas

Vispārējās izglītības programmas:

 • Pamatizglītības programma
 • Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
 • Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
 • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (neklātiene)

Profesionālās izglītības programmas:

 • Koka izstrādājumu izgatavošana
 • Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija
 • Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
 • Ēdināšanas pakalpojumi
 • Būvdarbi
 • Bērnu aprūpe
 • Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
 • Ēdināšanas pakalpojumi

 

 

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Biruta Šāvele

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika