Vaiņodes vidusskola

Vaiņodes vidusskola

Par skolu

PIEDĀVĀ

  • iespēju katram veidot harmonisku un vispusīgu savu personību, veidot pamatu savai karjerai kā dzīvei. Ik gadus, piedaloties mācību priekšmetu un projektu  olimpiādēs, skolēni gūst godalgotas vietas Kurzemes novadā un valstī.

Izglītības programmas

  • Vispārējas izglītības pamatskolas programma 

Programmas kods: 21011111

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Programmas kods: 31011011

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Programmas kods: 21015811

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

Programmas kods: 21015611

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Māra Tamuža

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Anda Žvagule

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Astrīda Gaļicka