Vaiņodes vidusskola

Vaiņodes vidusskola

Par skolu

PIEDĀVĀ

  • iespēju katram veidot harmonisku un vispusīgu savu personību, veidot pamatu savai karjerai kā dzīvei. Ik gadus, piedaloties mācību priekšmetu un projektu  olimpiādēs, skolēni gūst godalgotas vietas Kurzemes novadā un valstī.

Izglītības programmas

  • Vispārējas izglītības pamatskolas programma 

Programmas kods: 21011111

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Programmas kods: 31011011

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Programmas kods: 21015811

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

Programmas kods: 21015611

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Māra Tamuža

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Anda Žvagule

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Astrīda Gaļicka

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika