Lubānas vidusskola

Lubānas vidusskola

Izglītības programmas

  • Pamatizglītības programma (kods 21011111, licences Nr. V – 1542, izdota 12.03.2010.);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods3101 10 11,licences Nr. V – 1587, izdota 12.03.2010.);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911, licences Nr. V –1586, izdota 09.06.2010.);
  • Pamatizglītības programma (kods 21011111, licences Nr. V – 1542, izdota 12.03.2010.);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods3101 10 11,licences Nr. V – 1587, izdota 12.03.2010.);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911, licences Nr. V –1586, izdota 09.06.2010.).

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Ilona Kalniņa