Lubānas vidusskola

Lubānas vidusskola

Izglītības programmas

  • Pamatizglītības programma (kods 21011111, licences Nr. V – 1542, izdota 12.03.2010.);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods3101 10 11,licences Nr. V – 1587, izdota 12.03.2010.);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911, licences Nr. V –1586, izdota 09.06.2010.);
  • Pamatizglītības programma (kods 21011111, licences Nr. V – 1542, izdota 12.03.2010.);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods3101 10 11,licences Nr. V – 1587, izdota 12.03.2010.);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911, licences Nr. V –1586, izdota 09.06.2010.).

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Ilona Kalniņa

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika