Mālpils novada vidusskola

Mālpils novada vidusskola

Par skolu

Mālpils skola tradicionāli saistās ar vārdu balts, varbūt tāpēc, ka jau gadsimtu mācību iestādes ēkas ir bijušas baltā krāsā. Mālpils vidusskola vienmēr ir bijusi gaismas pils, caur ko mums paveras iespējas tapt gudrākiem, labākiem, līdz ar ko rodas vēlēšanās iepazīt pasauli un pielietojot iegūtās zināšanas, un darba prasmi, veidot to pilnīgāku un gaišāku.
Mālpils vidusskolu par balto skolu sauc tās audzēkņi un skolotāji. Ilggadējā skolotāja Ināra Bahmane par skolu un skolotājiem saka tā: “Arī skolotājs ir kā aka, kuru var smelt un smelt, un nekad neizsmelt. Katru reizi, kad kāda ideja īstenojusies, kad kāda iecere vērusies veiksmīgi padarītā darbā, katru reizi, kad izdevies kādu skolēnu rosināt uz labu, kad uzzināts par kāda bijušā skolēna veiksmi, ūdens no pazemes avotiem akā pieplūst no jauna.”

Izglītības programmas

  • Pamatizglītības programma (kods 21011111);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
  • Pamatizglītības otrā posma 7. – 9. kl. neklātienes izglītības programma (kods 23011113);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma neklātienei (kods 31011013);
  • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811);
  • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611).

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Jana Zegrja

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika