Mālpils novada vidusskola

Mālpils novada vidusskola

Par skolu

Mālpils skola tradicionāli saistās ar vārdu balts, varbūt tāpēc, ka jau gadsimtu mācību iestādes ēkas ir bijušas baltā krāsā. Mālpils vidusskola vienmēr ir bijusi gaismas pils, caur ko mums paveras iespējas tapt gudrākiem, labākiem, līdz ar ko rodas vēlēšanās iepazīt pasauli un pielietojot iegūtās zināšanas, un darba prasmi, veidot to pilnīgāku un gaišāku.
Mālpils vidusskolu par balto skolu sauc tās audzēkņi un skolotāji. Ilggadējā skolotāja Ināra Bahmane par skolu un skolotājiem saka tā: “Arī skolotājs ir kā aka, kuru var smelt un smelt, un nekad neizsmelt. Katru reizi, kad kāda ideja īstenojusies, kad kāda iecere vērusies veiksmīgi padarītā darbā, katru reizi, kad izdevies kādu skolēnu rosināt uz labu, kad uzzināts par kāda bijušā skolēna veiksmi, ūdens no pazemes avotiem akā pieplūst no jauna.”

Izglītības programmas

  • Pamatizglītības programma (kods 21011111);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
  • Pamatizglītības otrā posma 7. – 9. kl. neklātienes izglītības programma (kods 23011113);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma neklātienei (kods 31011013);
  • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811);
  • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611).

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Jana Zegrja