Pededzes pamatskola

Pededzes pamatskola
  • Pededzes pagasts, Pededze Parish, LV-4352
  • 64324339
  • skola.pededze@aluksne.lv
  • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Larisa Daņilova

Par skolu

Kā divas upes Virguļica un Pededze pagasta teritorijā satek vienā, tā divas kultūras latviešu un krievu saplūst pagastā un skolā, papildinot, kuplinot un iepriecinot ar daudzveidību. Koptas tiek abas kultūras.
Pededzes pamatskolā 2019./2020.m.g. 6 klašu komplekti, 65 izglītojamie pamatskolā, 12 izglītojamie pirmsskolas programmā. Skolā strādā 16 skolotāji un 10 tehniskie darbinieki.

Izglītības programmas

  • Pamatizglītības programma, kods 21011111;
  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015821.
  • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611.
  • Skola un programmas 21011111 un 21015821 akreditētas līdz 2023.gada 14.maijam

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Larisa Daņilova

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika