Suntažu vidusskola

Suntažu vidusskola

Par skolu

Pamatmērķis
Veicināt galveno kompetenču attīstību, kas nepieciešamas izglītojamo
personiskajai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskajai aktivitātei, sociālajai
iekļautībai un nodarbinātībai.
Prioritārie uzdevumi:

 • Stiprināt izglītojamā lasītprasmi, digitālo kompetenci, mēdijpratību un
  drošumspēju;
 • 9.Pilnveidot mācību darba diferenciācijas sistēmu;
 • 3.Iesaistīt izglītojamos skolas vides estētiskajā noformēšanā un esošo
  vērtību saglabāšanā.

Izglītības programmas

 • Pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111);
 • Pamatizglītības programma (kods 21011111);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
 • Interešu izglītības programma.

Koordinatore

Rita Glaudiņa vidusskolas programmā

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Rita Glaudiņa vidusskolas programmā

Koordinatore

Gunta Būmeistare pamatskolas programmā

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Gunta Būmeistare pamatskolas programmā

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika