Alūksnes novada vidusskola

Alūksnes novada vidusskola
 • Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
 • 64381670, 26133347
 • anv@aluksne.lv
 • Mājas lapa
 • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Dace Alksne

Par skolu

Alūksnes novada vidusskola – inovatīva, sadarbībai atvērta mācību iestāde ar modernu, materiāli nodrošinātu un estētiski sakoptu vidi, kurā strādā radošs kolektīvs un mācās izglītojamie, kuri motivēti mūžizglītībai.

Izglītības programmas

 • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programmas;
 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma;
 • Pamatizglītības programma;
 • Pamatizglītības 2. posma (7.- 9.klase) programma;
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma.

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Dace Alksne