Alūksnes novada vidusskola

Alūksnes novada vidusskola
 • Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
 • 64381670, 26133347
 • anv@aluksne.lv
 • Mājas lapa
 • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Dace Alksne

Par skolu

Alūksnes novada vidusskola – inovatīva, sadarbībai atvērta mācību iestāde ar modernu, materiāli nodrošinātu un estētiski sakoptu vidi, kurā strādā radošs kolektīvs un mācās izglītojamie, kuri motivēti mūžizglītībai.

Izglītības programmas

 • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programmas;
 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma;
 • Pamatizglītības programma;
 • Pamatizglītības 2. posma (7.- 9.klase) programma;
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma.

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Dace Alksne

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika