Alūksnes novada vidusskola

Alūksnes novada vidusskola

Par skolu

Alūksnes novada vidusskola – inovatīva, sadarbībai atvērta mācību iestāde ar modernu, materiāli nodrošinātu un estētiski sakoptu vidi, kurā strādā radošs kolektīvs un mācās izglītojamie, kuri motivēti mūžizglītībai.

Izglītības programmas

  • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programmas;
  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma;
  • Pamatizglītības programma;
  • Pamatizglītības 2. posma (7.- 9.klase) programma;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma.

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Dace Aleksne