Griķu pamatskola

Griķu pamatskola
  • Visbijas iela 1,Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3908
  • 26319902
  • griki.skola@bauska.lv
  • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Ināra Klimoviča

Par skolu

Griķu pamatskola ir Bauskas novada domes pārraudzībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības programmu, speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem, speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, pirmsskolas izglītības programmu un pirmsskolas speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar valodas  attīstības traucējumiem.

Griķu pamatskola dibināta 1857.gadā.  1964.gadā skolai tika uzcelta piebūve ar 5 klašu telpām, bet 2009.gadā, piebūve ar 6 klašu telpām un modernu sporta zāli. Skolā mācās 99 audzēkņi, kuriem šo procesu palīdz apgūt un īstenot 18 pedagogi, kā arī psihologs, sociālais darbinieks un logopēds.

Skolai ir savas tradīcijas. Katru gadu  notiek Dzejas dienas, Sporta dienas, Skolotāju diena, Ražas svētki, Lāčplēša diena un Valsts svētku pasākumi, Ziemassvētku pasākums, Barikāžu atceres diena, Talantu  parāde, Ģimenes diena, Zvaigžņu stunda, kur skolēniem ir iespēja izpausties, rādīt savus talantus un prasmes, kā arī ko jaunu uzzināt.

Skolas kolektīvs ir daudz strādājis, lai radītu labu skolas mikroklimatu, kurā būtu patīkami uzturēties gan skolotājiem, gan skolēniem un viņu vecākiem. Skolas vadība ir ieinteresēta skolotāju un skolēnu  sasniegumos un atbalsta iniciatīvu.

Koordinatore

Ināra Klimoviča

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Ināra Klimoviča

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika