Dricānu vidusskola

Dricānu vidusskola

Par skolu

Dricānu skola uzsāka savu darbību 1895.gadā kā viengadīga skola.

Pakāpeniski tajā atklāja sešas klases.

Dricānu vidusskola atrodas sevišķi jaukā un teiksmainā vietā. Latvijas brīvvalsts laikā tās mājvieta bija skaistā Manteifeļu pils. Diemžēl kara laiki skolu nesaudzēja, 1944.gadā to uzspridzināja vācieši. Vēl šodien vecie iedzīvotāji šo notikumu atceras ar asarām acīs.

Tagad Dricānu jaunieši mācās 1953.gadā uzceltajā skolas ēkā. Jaunās skolas pirmais vidusskolas izlaidums bija 1955.gadā.

Izglītības programmas

  • Pamatizglītības programma (kods 21011111);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 2101581121015811);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 2101561121015611);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena tālmācības programma (kods 31011013);

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Gunta Kazuševa