Slokas pamatskola

Slokas pamatskola

Izglītības programmas

  • pamatizglītības programmu (kods 21011111)
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. (kods 21015611)

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Iveta Kravinska