Sadarbības modelis

Skola
 • Telpas
 • Informatīvais laukums pie ziņojuma dēļa
 • Informatīvais atbalsts skolas saziņas kanālos
 • Transports vienu reizi gadā
 • Pedagogs
Mēs
 • Tematiskais plāns pedagogiem
 • 7 unikālas mācību grāmatas
 • Metodiskie materiāli pedagogiem
 • Testi un pārbaudes darbi (kā arī pārbaudes darbu atbildes)
 •  Konkursi
 • Izzinoši ārzemju ceļojumi
 • Pedagogu starptautiskie semināri

PROJEKTA NORISE SADARBĪBĀ AR SKOLU

 • Tiek apkopots skolēnu skaits, kas piedalīsies projektā
 • Šī informācija un skolēnu līgumi tiek nosūtīti projektam “Esi Līderis!”
 • Skolas izvēlas ar kuru mācību priekšmetu uzsākt projektu, vai arī izvēlas mūsu izstrādāto variantu:

10. klase: Lietišķā etiķete (32 stundas) un Mārketings (38 stundas);

11 klase: Grāmatvedība (16 stundas), Lietvedība (16 stundas), Uzņēmējdarbība (38 stundas);

12. klase: Menedžments (48 stundas), Likumdošana (22 stundas).

 • Uzsākt projektu var arī 11. klases skolēni, tas nozīmē, ka skolēni 2 gadu laikā apgūst 7 mācību priekšmetus
 • Projekts “Esi Līderis!” sagatavo un nosūta nepieciešamās skolēnu mācību grāmatas, 2 nedēļu laikā pēc informācija saņemšanas par izglītojamo skaitu un mācību priekšmetiem
 • Kopā ar skolēnu mācību grāmatām tiek nosūtīti pedagogu metodiskie materiāli
 • Par konkursiem un dažādām projekta aktivitātēm, projekts “Esi Līderis!” sazinās ar pedagogu, kurš tālāk nodod informāciju skolēniem. Saziņa notiek izmantojot e-pastu starpniecību un tālruni;
 • Skola savos saziņu kanālos (mājas lapā, sociālajos tīklos) informē citus par dažādām aktivitātēm, kas saistītas ar projektu, tāpat arī projekts ”Esi Līderis!” visu informāciju ievietot savos sociālo tīklu kontos un mājas lapā
 • Skola pie sava informatīvā laukuma izvieto informāciju par projekta aktivitātēm (ziņojumu dēlis)

FINANSES

Projekta aktivitāšu finansēšanai ir 3 varianti – tikai vecāku finansējums, tikai pašvaldības finansējums vai dalītais maksājums (vecāki + pašvaldība). Izmantojot otro finansēšanas modeli tiek piešķirta 10% atlaide. Samaksa par viena skolēna dalību projektā ir 7,90€ mēnesī.

Vecāki vai pašvaldība vai dalītais maksājums

PIETEIKŠANĀS PROCESS

 • Skolēns aizpilda pieteikuma anketu (lai aizpildītu skolēna pieteikuma anketu spied šeit)
 • Skola pa pastu saņem līguma veidlapas (3 eksemplāri katram audzēknim)
 • Katra audzēkņa ģimenē tiek saņemts, aizpildīts un parakstīts līgums
 • Parakstītie līgumi tiek nogādāti projekta organizatoriem. Maksu par dalību projektā “Esi līderis!” sedz katra audzēkņa ģimene

Šajā dalības maksā ietilpst arī:

 • 7 mācību grāmatas;
 • elektroniskā mācību vide;
 • vieslekcijas;
 • dalība konkursos mācību gada laikā un balvas;
 • eksāmenu organizēšana un valsts atzītas profesionālās pilnveides apliecības saņemšana. Skola pa pastu saņem katra audzēkņa apmaksāto mācību grāmatu un bezmaksas grāmatu skolotājam. Grāmatas skolēni saņem divas reizes mācību gadā.