Sadarbības modelis

Skola
 • Telpas
 • Informatīvais laukums pie ziņojuma dēļa
 • Informatīvais atbalsts skolas saziņas kanālos
 • Transports vienu reizi gadā
 • Pedagogs
Mēs
 • Jauniešu piesaisti,
  iesaisti, motivāciju,
  koordinēšanu
 • 7 moduļu vadītājus
  pedagogus,
  profesionālo nozaru pārstāvjus
 • Tiešsaistes nodarbības
 • Nodarbību ierakstus, mācību materiālus
  elektroniskajā vidē (atbilstoši pasaules
  labajai praksei tālmācībā Quality matters)
 • Praktiski uzdevumi
 • Konkursi un spēles
 • Izzinošas ekskursijas aktīvākajiem
  jauniešiem un viņu pedagogiem
 • Reizi mēnesī pedagogu kvalifikācijas semināri gan attālināti, gan klātienē
 • Atskaites reizi mēnesī par iepriekšējā mēneša paveikto
 • Regulāras individuālas konsultācijas un apmācības
  projekta dalībniekiem un pedagogiem
 • Pēc programmu apguves izsniedzam atbilstošu apliecību
 • Gada noslēgumā ceļojums laureātiem

PROJEKTA NORISE SADARBĪBĀ AR SKOLU

 • Tiek apkopots skolēnu skaits, kas piedalīsies projektā
 • Šī informācija un skolēnu līgumi tiek nosūtīti projektam “Esi Līderis!”
 • Skolas izvēlas ar kuru mācību priekšmetu uzsākt projektu, vai arī izvēlas mūsu izstrādāto variantu:

10. klase: Lietišķā etiķete (32 stundas), Dokumentu pārvaldība (17 stundas), Likumdošana (25 stundas)

11 klase: Grāmatvedība (20 stundas), Uzņēmējdarbība (38 stundas); Mārketings I daļa ( 18 stundas)

12. klase: Menedžments (40 stundas), Mārketings II daļa ( 20 stundas)

 • Par konkursiem un dažādām projekta aktivitātēm, projekts “Esi Līderis!” sazinās ar pedagogu, kurš tālāk nodod informāciju skolēniem. Saziņa notiek izmantojot e-pastu starpniecību un tālruni;
 • Skola savos saziņu kanālos (mājas lapā, sociālajos tīklos) informē citus par dažādām aktivitātēm, kas saistītas ar projektu, tāpat arī projekts ”Esi Līderis!” visu informāciju ievietot savos sociālo tīklu kontos un mājas lapā
 • Skola pie sava informatīvā laukuma izvieto informāciju par projekta aktivitātēm (ziņojumu dēlis)

FINANSES

Projekta aktivitāšu finansēšanai ir 3 varianti – tikai vecāku finansējums, tikai pašvaldības finansējums vai dalītais maksājums (vecāki + pašvaldība). Samaksa par viena skolēna dalību projektā ir 138 EUR/ gadā par vienu skolēnu. Maksājumu iespējams dalīt 2 daļās. 

PIETEIKŠANĀS PROCESS

 • Skolēns aizpilda pieteikuma anketu (lai aizpildītu skolēna pieteikuma anketu spied šeit)
 • Skola pa pastu saņem līguma veidlapas (3 eksemplāri katram audzēknim)
 • Katra audzēkņa ģimenē tiek saņemts, aizpildīts un parakstīts līgums
 • Parakstītie līgumi tiek nogādāti projekta organizatoriem. Maksu par dalību projektā “Esi līderis!” sedz katra audzēkņa ģimene

Šajā dalības maksā ietilpst arī:

 • elektroniskā mācību vide;
 • metodiskais materiāls
 • vieslekcijas;
 • dalība konkursos mācību gada laikā un balvas;
 • eksāmenu organizēšana un valsts atzītas profesionālās pilnveides apliecības saņemšana.