Druvas vidusskola

Druvas vidusskola

Par skolu

Pamatmērķi ir:

 • Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu
  valsts vispārējās vidējās un pamatizglītības standartos noteikto mērķu
  sasniegšanu.
 • Nostiprināt skolas konkurētspēju Saldus novadā un visā Kurzemē,
  paaugstinot izglītības kvalitāti un nodrošinot labvēlīgu skolas mikroklimatu
  un fizisko vidi.

Izglītības programmas

 • pamatizglītības programma;
 • pamatizglītības programma ar padziļinātu mūzikas mācīšanu;
 • datorzinību un matemātikas programma;
 • multimediju programma;
 • dabaszinību programma.

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Sanita Ķeire

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika