Druvas vidusskola

Druvas vidusskola

Par skolu

Pamatmērķi ir:

 • Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu
  valsts vispārējās vidējās un pamatizglītības standartos noteikto mērķu
  sasniegšanu.
 • Nostiprināt skolas konkurētspēju Saldus novadā un visā Kurzemē,
  paaugstinot izglītības kvalitāti un nodrošinot labvēlīgu skolas mikroklimatu
  un fizisko vidi.

Izglītības programmas

 • pamatizglītības programma;
 • pamatizglītības programma ar padziļinātu mūzikas mācīšanu;
 • datorzinību un matemātikas programma;
 • multimediju programma;
 • dabaszinību programma.

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Sanita Ķeire