Aglonas vidusskola

Aglonas vidusskola

Par skolu

Aglonas vidusskola atrodas Aglonas novada Aglonas pagastā. Tā tika izveidota uz bijušās Aglonas vīriešu ģimnāzijas bāzes, kā rezultātā 1944. gadā darbību uzsāka jauna tipa skola – Aglonas vidusskola, kas atradās tagadējās Katoļu ģimnāzijas telpās. Vidusskolas pašreizējā ēka Ciriša ezera krastā sāka darboties 1961. gadā.

Izglītības programmas

  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011)
  • Vispārējās vidējās  izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011)
  • Pamatizglītības programma (kods 21011111)
  • Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma(kods 21014111)

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Valentīna Ondzule

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Valentīna Ondzule