Aglonas vidusskola

Aglonas vidusskola
  • Daugavpils iela 6, Aglona, Aglonas novads
  • 65321373
  • aglonasvsk@pvg.edu.lv
  • Mājas lapa
  • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Valentīna Ondzule - vidusskolas programmā

Par skolu

Aglonas vidusskola atrodas Aglonas novada Aglonas pagastā. Tā tika izveidota uz bijušās Aglonas vīriešu ģimnāzijas bāzes, kā rezultātā 1944. gadā darbību uzsāka jauna tipa skola – Aglonas vidusskola, kas atradās tagadējās Katoļu ģimnāzijas telpās. Vidusskolas pašreizējā ēka Ciriša ezera krastā sāka darboties 1961. gadā.

Izglītības programmas

  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011)
  • Vispārējās vidējās  izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011)
  • Pamatizglītības programma (kods 21011111)
  • Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma(kods 21014111)

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Valentīna Ondzule - vidusskolas programmā

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Ināra Ukina - pamatskolas programmā