Vircavas vidusskola

Vircavas vidusskola

Par skolu

Prioritātes:

 • Mācību procesam nepieciešamo jaunu izglītības programmu ieviešana un realizācija izglītības iestādē
 • Pedagogu motivācijas un profesionālās kapacitātes paaugstināšana
 • Konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana, izglītojamo sasniegumu ikdienas darbā un VPD paaugstināšana
 • Veselības aprūpe, izglītojamo drošība un sociālā palīdzība
 • Izglītojamo piederības apziņas un lepnuma veidošana par savu izglītības iestādi un pagastu
 • Mūsdienīgas mācību vides nodrošināšana
 • Sadarbība ar sabiedrību un dažādām institūcijām

Izglītības programmas

 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
 • Pamatizglītības programma
 • Pirmsskolas izglītības programma
 • Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Ina Rituma

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika