Dobeles 1. vidusskola

Dobeles 1. vidusskola

Par skolu

1997. gadā Dobeles pilsētas dome izskatījusi Dobeles pilsētas ģimnāzijas attīstības koncepcijas projektu un domes izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas priekšlikumus un pamatojoties uz likumu „Grozījumi Latvijas Republikas izglītības likumā” nolēma ar 1998. gada 1. jūliju reorganizēt Dobeles pilsētas ģimnāziju, atdalot no tās pamatskolas klases un nodibinot jaunu mācību iestādi – Dobeles pilsētas pamatskolu.

1999. gada janvārī pamatojoties uz direktores iesniegumu un ievērojot Dobeles pamatskolas izstrādāto projektu un saskaņā ar izglītības likuma 11. pantu Dobeles pilsētas dome uzdeva domes izglītības un jaunatnes lietu komitejai sagatavot pamatojumu Dobeles pamatskolas reorganizācijas īstenošanai (pārveidei par vidusskolu) un konceptuālu pilsētas vispārējās izglītības iestāžu tīkla attīstības programmu.

1999. gada 1. septembrī darbu uzsāka Dobeles 1. vidusskola.

Izglītības programmas

  • Pamatizglītības programma (kods 21011111);
  • Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma (kods 21011811);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (31011011).

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Gita Paegle