Smiltenes vidusskola

Smiltenes vidusskola

Par skolu

Attīstība. Pārmaiņas. Kvalitāte. Tie ir pamati, kas apvienoja trīs izglītības iestādes 2016./ 2017. mācību gadu uzsākot. Smiltenes vidusskola ir izveidojusies 2016.gada 1.augustā, apvienojot Smiltenes ģimnāziju, Smiltenes Centra vidusskolu un Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolu. Skola izvietota vairākās ēkās Dakteru ielā 27, Dārza ielā 17 un Rīgas ielā 16c.

Smiltenes vidusskolas izaugsmes tendences raksturo vispusīga, mērķtiecīga un skaidra skolas vīzija:
attīstībā plānots skolas darbs;
mācību vides pilnveidošana atbilstoši 21. gs. kompetenču prasībām;
koptas un pilnveidotas skolas tradīcijas;
vēlme mainīties, pieredzes gūšana Latvijā un pasaulē, prasmīgi to izmantojot ikdienas darbā.

Izglītības programmas

  • Vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programma – latviešu mācībvalodā;
  • Matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena izglītības programmu;
  • Vispārizglītojošā virziena izglītības programmu ar padziļinātu 1. un 2.svešvalodas apguvi;
  • Vispārizglītojošā virziena izglītības programmu ar iespēju apgūt datortīklu administrēšanu vai datorgrafiku.

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Iveta Šmulāne

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika