Stacijas pamatskola

  • Skolas 12, Kubulu pagastā, Balvu novadā LV-4566
  • 64560135
  • stacijaspsk@balvi.lv
  • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Jana Mežale

Par skolu

Stacijas skola darbu uzsāk 1919. gadā. No 1992. gada 21. janvāra tā tiek nosaukta par Stacijas pamatskolu. Skolai 90 gadi.

Izglītības programmas

Vispārējā pamatizglītības programma –21011111,

 Speciālā programma – 21015811

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Jana Mežale