Izglītojamiem

Iesaistoties projektā “Esi Līderis!” skolēns paralēli mācību procesam 3 gadu laikā (10. – 12. klase) apgūst papildu zināšanas un iesaistās projekta rīkotajās aktivitātēs, kas mērķtiecīgi attīsta zināšanas un prasmes, sagatavojot skolēnu patstāvīgu lēmumu pieņemšanai, studiju procesam vai uzņēmējdarbībai.

Pabeidzot programmu “Uzņēmējdarbības pamati”, iegūsti valsts atzītu profesionālās pilnveides apliecību!

10. – 12. klašu skolēni trīs gadu laikā apgūst šādus priekšmetus:

 • lietišķā etiķete
 • mārketings
 • uzņēmējdarbība
 • dokumentu pārvaldība
 • grāmatvedība
 • likumdošana
 • menedžments

Paralēli šo priekšmetu apguvei skolēniem ir iespēja piedalīties arī citos pasākumos:

 • dažādos konkursos
 • biznesa spēlēs
 • meistarklases
 • Līderu dienās