Stalbes pamatskola

Stalbes pamatskola
 • "Iktes" Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV 4151
 • 64134549
 • skola@stalbe.edu.lv
 • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Ilze Paegle

Par skolu

 • Stalbes vidusskola dibināta 1988. gada 1. septembrī un ir Pārgaujas novada pakļautības iestāde.
 • Skolā ir iespēja izkopt spējas, talantus, radošo potenciālu, darbojoties interešu izglītības un fakultatīvajās nodarbībās, piedalīties starptautiskajos projektos, bet brīvajā laikā skolēni var izmantot skolas bibliotēku un lasītavu, skeitparku un keramikas darbnīcu.
 • No 2009. gada skola ir Cēsu pulka skolnieku rotas karoga piemiņas tradīciju turpinātāju kustības dalībskola.
 • No 2010.gada septembra skola ir dalībskola Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas kustībā “Draudzīga skola”.
 • No 2011. gada skola ir iesaistījusies starptautiskajā Ekoskolu kustībā. 2012. gadā skolai tika piešķirts Ekoskolas nosaukums. No 2013.gada pie skolas plīvo starptautiskais Ekoskolu zaļais karogs.
 • gada oktobrī skola saņēma Latvijas izglītības darbinieku arodbiedrības apliecinājumu “Pedagogiem draudzīgākā izglītības iestāde 2015”.
 • No 2016.gada SPKC Nacionālās Veselību veicinošo skolu tīkla “Veselību veicinoša izglītības iestāde”.

Izglītības programmas

 • Pirmsskolas izglītības programma (kods -01011111),
 • Pamatizglītības programma (kods -21011111),
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611),
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011).

Koordinatore

Ilze Paegle

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Ilze Paegle