Stalbes pamatskola

Stalbes pamatskola
 • "Iktes" Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV 4151
 • 64134549
 • skola@stalbe.edu.lv
 • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Ilze Paegle

Par skolu

 • Stalbes vidusskola dibināta 1988. gada 1. septembrī un ir Pārgaujas novada pakļautības iestāde.
 • Skolā ir iespēja izkopt spējas, talantus, radošo potenciālu, darbojoties interešu izglītības un fakultatīvajās nodarbībās, piedalīties starptautiskajos projektos, bet brīvajā laikā skolēni var izmantot skolas bibliotēku un lasītavu, skeitparku un keramikas darbnīcu.
 • No 2009. gada skola ir Cēsu pulka skolnieku rotas karoga piemiņas tradīciju turpinātāju kustības dalībskola.
 • No 2010.gada septembra skola ir dalībskola Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas kustībā “Draudzīga skola”.
 • No 2011. gada skola ir iesaistījusies starptautiskajā Ekoskolu kustībā. 2012. gadā skolai tika piešķirts Ekoskolas nosaukums. No 2013.gada pie skolas plīvo starptautiskais Ekoskolu zaļais karogs.
 • gada oktobrī skola saņēma Latvijas izglītības darbinieku arodbiedrības apliecinājumu “Pedagogiem draudzīgākā izglītības iestāde 2015”.
 • No 2016.gada SPKC Nacionālās Veselību veicinošo skolu tīkla “Veselību veicinoša izglītības iestāde”.

Izglītības programmas

 • Pirmsskolas izglītības programma (kods -01011111),
 • Pamatizglītības programma (kods -21011111),
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611),
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011).

Koordinatore

Ilze Paegle

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Ilze Paegle

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika