Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola
  • Lielvārde, Gaismas 17, Lielvārdes novads, LV – 5070
  • 65071840
  • vidusskola@lielvarde.lv
  • Projekta "Esi Līderis!" skolotājs:Aivars Peisenieks

Par skolu

Skola latviešu bērniem Lielvārdē atklāta jau tālajos zviedru laikos – 1689. gadā. Mūsdienu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola darbu uzsāka 1964. gada 1. septembrī. 1979. gadā skolai piešķirts Edgara Kauliņa vārds, godinot visu lielvārdiešu cienīto kolhoza „Lāčplēsis” dibinātāja Edgara Kauliņa piemiņu.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola realizē 6 izglītības programmas, ir plašs interešu izglītības piedāvājums, izglītojamajiem ir iespējas darboties skolēnu pašpārvaldē, izstrādāt zinātniski pētnieciskos darbus, darboties Ekoskolas un Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas u.c. aktivitātēs.

Izglītības programmas

  • pamatizglītības programma,
  • pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 7. – 9. klasēm,
  •  vispārējās vidējās izglītības programma,
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 10. – 12. klasēm,
  •  speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem,
  •  speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Koordinators

Projekta "Esi Līderis!" skolotājs:

Aivars Peisenieks

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika