Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola
  • Lielvārde, Gaismas 17, Lielvārdes novads, LV – 5070
  • 65071840
  • vidusskola@lielvarde.lv
  • Projekta "Esi Līderis!" skolotājs:Aivars Peisenieks

Par skolu

Skola latviešu bērniem Lielvārdē atklāta jau tālajos zviedru laikos – 1689. gadā. Mūsdienu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola darbu uzsāka 1964. gada 1. septembrī. 1979. gadā skolai piešķirts Edgara Kauliņa vārds, godinot visu lielvārdiešu cienīto kolhoza „Lāčplēsis” dibinātāja Edgara Kauliņa piemiņu.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola realizē 6 izglītības programmas, ir plašs interešu izglītības piedāvājums, izglītojamajiem ir iespējas darboties skolēnu pašpārvaldē, izstrādāt zinātniski pētnieciskos darbus, darboties Ekoskolas un Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas u.c. aktivitātēs.

Izglītības programmas

  • pamatizglītības programma,
  • pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 7. – 9. klasēm,
  •  vispārējās vidējās izglītības programma,
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 10. – 12. klasēm,
  •  speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem,
  •  speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Koordinators

Projekta "Esi Līderis!" skolotājs:

Aivars Peisenieks