Mācību norise

Profesionālās pilnveides izglītības programma “Uzņēmējdarbības pamati”, 10.-12. klašu audzēkņiem. Paralēli skolā apgūstamajiem priekšmetiem skolēniem ir iespēja ērtā un vienkāršā veidā apgūt vēl 7 uzņēmējdarbības priekšmetus, kas jauniešus sagatavos turpmākajām dzīves gaitām, darba meklējumiem, studijām vai privātai uzņēmējdarbībai.

Projekta ietvaros 10.-12. klašu skolēni apgūst profesionālās pilnveides izglītības programmu “Uzņēmējdarbības pamati”, kas ir akreditēta (akreditācijas lapa Nr.AI7796) un par tās apgūšanu audzēknim tiek piešķirta valsts atzīta profesionālās pilnveides apliecība.

Programmas ietvaros

 • Konkursi un zināšanu olimpiādes
 • Ideju sanāksmes
 • Attīstības un biznesa spēles
 • Ideju un uzņēmējdarbības inkubatori
 • Prakses zināmos Latvijas uzņēmumos
 • Izzinošie ceļojumi pa Eiropu
 • Daudzi citi personības un profesionālo prasmju attīstoši pasākumi

Projekta norises laiks

Kopējais mācību ilgums ir 3 gadi, kuru laikā tiek apgūti 7 uzņēmējdarbības priekšmeti. Vidējais mācību laiks nedēļā ir līdz 2 mācību stundām (80 minūtes).

 • 10.-12. klase. Mācības notiek 3 gadu garumā pēc iepriekš sastādīta mācību plāna.
 • 11.-12. klase. Mācības notiek 2 gadu garumā pēc pedagoga sastādīta mācību plāna un grafika.

Papildus mācību iespējas

 • Projekta ietvaros ir iespēja, pēc izvēles, apgūt tikai 1 no “Uzņēmējdarbības pamati” programmas mācību priekšmetiem. Izvēlētais priekšmets tiek apgūts 1 mācību semestra laikā un pēc tā apgūšanas audzēknim tiek piešķirts diploms.
 • Pilnu mācību programmu vai atsevišķus priekšmetus piedāvājam apgūt arī tālmācībā.