Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzija

Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzija

Par skolu

 • 1683.gads – vācu mācītājs, literāts un sabiedriskais darbinieks Ernsts Gliks dibina pirmās skolas latviešu zemnieku bērniem Vidzemē, kā paraugu tām – pirmo skolu Alūksnē, kas gadsimtu gaitā mainījusi gan atrašanās vietas, gan nosaukumus.
 • 1910.gads – nodibināta 2.pakāpes četrklasīgā proģimnāzija zēniem un meitenēm, pirmais skolas pārzinis Augusts Bieziņš.
 • 1939.gads – skolēni mācību darbu uzsāk jaunajā ģimnāzijas ēkā Glika ielā 10. 22.05. 7.Siguldas kājnieku pulks dāvina skolai karogu .
 • 1951.gads – skola Glika ielā 10. saņem nosaukumu – Alūksnes 1.vidusskola.
 • 1989.gads – Alūksnes 1. vidusskola tiek nosaukta Ernsta Glika vārdā.
 • 1993.gads – no vidusskolas atdalās 1.-4.klašu grupa un uzsāk darbu kā Alūksnes pilsētas sākumskola, bet vidusskolas 5.-9.klašu skolēni uzsāk mācības jaunajā mācību korpusā – Glika ielā 10.
 • 1994.gads – no ASV tiek atsūtīts skolas pirmais karogs, oriģināls. Skolas direktors Kārlis Lācis to nosargāja , paņemdams līdzi svešumā. Pēckara gadus tas glabājās Vašingtonā, latviešu muzejā.
 • 1995.gads – skolas 85 gadu jubilejā vidusskola iegūst ģimnāzijas statusu – Ernsta Glika Alūksnes ģimnāzija.
 • 1996.gads – skola iegūst Valsts ģimnāzijas statusu un no tā laika saucas par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju.
 • 2001.gads – tiek veikta 10.-12.klašu un internāta ēku renovācija.
 • 2002.gads – no ģimnāzijas tiek atdalītas 5. – 6.klases un pievienotas Alūksnes sākumskolai. Alūksnes Valsts ģimnāzijai paliek 7.-12.klašu apmācība.
 • 2002.gads – ekspluatācijā tiek nodota jaunā 18 x 40 m ģimnāzijas sporta zāle.

Izglītības programmas

 • Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (31013011)
 • Humanitārais un sociālais virziens (31012011)
 • Vispārizglītojošais virziens (31011011)
 • Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības mācību programmas
 • Humanitārā un sociālā virziena izglītības programma (23012111)
 • Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma (23013111)

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Lolita Vanaga

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika