Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzija

Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzija

Par skolu

 • 1683.gads – vācu mācītājs, literāts un sabiedriskais darbinieks Ernsts Gliks dibina pirmās skolas latviešu zemnieku bērniem Vidzemē, kā paraugu tām – pirmo skolu Alūksnē, kas gadsimtu gaitā mainījusi gan atrašanās vietas, gan nosaukumus.
 • 1910.gads – nodibināta 2.pakāpes četrklasīgā proģimnāzija zēniem un meitenēm, pirmais skolas pārzinis Augusts Bieziņš.
 • 1939.gads – skolēni mācību darbu uzsāk jaunajā ģimnāzijas ēkā Glika ielā 10. 22.05. 7.Siguldas kājnieku pulks dāvina skolai karogu .
 • 1951.gads – skola Glika ielā 10. saņem nosaukumu – Alūksnes 1.vidusskola.
 • 1989.gads – Alūksnes 1. vidusskola tiek nosaukta Ernsta Glika vārdā.
 • 1993.gads – no vidusskolas atdalās 1.-4.klašu grupa un uzsāk darbu kā Alūksnes pilsētas sākumskola, bet vidusskolas 5.-9.klašu skolēni uzsāk mācības jaunajā mācību korpusā – Glika ielā 10.
 • 1994.gads – no ASV tiek atsūtīts skolas pirmais karogs, oriģināls. Skolas direktors Kārlis Lācis to nosargāja , paņemdams līdzi svešumā. Pēckara gadus tas glabājās Vašingtonā, latviešu muzejā.
 • 1995.gads – skolas 85 gadu jubilejā vidusskola iegūst ģimnāzijas statusu – Ernsta Glika Alūksnes ģimnāzija.
 • 1996.gads – skola iegūst Valsts ģimnāzijas statusu un no tā laika saucas par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju.
 • 2001.gads – tiek veikta 10.-12.klašu un internāta ēku renovācija.
 • 2002.gads – no ģimnāzijas tiek atdalītas 5. – 6.klases un pievienotas Alūksnes sākumskolai. Alūksnes Valsts ģimnāzijai paliek 7.-12.klašu apmācība.
 • 2002.gads – ekspluatācijā tiek nodota jaunā 18 x 40 m ģimnāzijas sporta zāle.

Izglītības programmas

 • Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (31013011)
 • Humanitārais un sociālais virziens (31012011)
 • Vispārizglītojošais virziens (31011011)
 • Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības mācību programmas
 • Humanitārā un sociālā virziena izglītības programma (23012111)
 • Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma (23013111)

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Lolita Vanaga