Preiļu 2. vidusskola

Preiļu 2. vidusskola

Izglītības programmas

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011)
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (neklātienes) programmā (kods 31011013)
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (tālmācības) programmā (kods 31011014)
  • Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods_21011121, 2.modelis)
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods_21015621)
  •  Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods_21015821)
  • Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) mazākumtautību neklātienes programmā (kods 23011123)

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Sandra Eiduka