Preiļu 2. vidusskola

Preiļu 2. vidusskola

Izglītības programmas

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011)
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (neklātienes) programmā (kods 31011013)
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (tālmācības) programmā (kods 31011014)
  • Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods_21011121, 2.modelis)
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods_21015621)
  •  Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods_21015821)
  • Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) mazākumtautību neklātienes programmā (kods 23011123)

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Sandra Eiduka

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika