Tukuma 2. pamatskola

Tukuma 2. pamatskola

Par skolu

Tukuma 2.pamatskola darbu uzsāka 2003.gada 1. septembrī. Skolā mācās 491 skolēns un strādā 52 skolotāji. Tā kā skola ir orientēta uz mūziku, visi “a” klašu skolēni apgūst instrumentspēli un dzied skolas koros. Savukārt ”b” klašu skolēni apgūst tautas dejas. Skolā ir arī dažādi interešu izglītības pulciņi , kur skolēni var pavadīt savu brīvo laiku.

Izglītības programmas

Pamatizglītības programma.
Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena(mūzika) programma
Pamatizglītības matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena programma.

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Anita Lučkovska