Ata Kronvalda Durbes pamatskola

Ata Kronvalda Durbes pamatskola
  • Skolas iela 5 a , Durbe
  • 63498070
  • durbesskola@durbe.lv
  • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Kristīne Kapiņa

Par skolu

Durbes novada Ata Kronvalda Durbes pamatskola dibināta 1949.gadā, kad   direktora Riharda Freiberga vadībā Durbes septiņgadīgo skolu pārorganizē par augošu vidusskolu nodibinot astoto klasi. 1977.g.jūnijā sākas jaunās skolas celtniecība, bet 1979.g.1.sept. notiek jaunās skolas ēkas atklāšana. Skola celta 660 skolēniem ar 22 klasēm. Šajā ēkā skola strādā šodien.

Izglītības programmas

–   vispārējo pamatizglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods:21011111);
–   vispārējo vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu(kods:31011011);
–   pirmsskolas izglītības  programmu (kods: 0001 11 11)
–   pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Kristīne Kapiņa