Ata Kronvalda Durbes pamatskola

Ata Kronvalda Durbes pamatskola
  • Skolas iela 5 a , Durbe
  • 63498070
  • durbesskola@durbe.lv
  • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Kristīne Kapiņa

Par skolu

Durbes novada Ata Kronvalda Durbes pamatskola dibināta 1949.gadā, kad   direktora Riharda Freiberga vadībā Durbes septiņgadīgo skolu pārorganizē par augošu vidusskolu nodibinot astoto klasi. 1977.g.jūnijā sākas jaunās skolas celtniecība, bet 1979.g.1.sept. notiek jaunās skolas ēkas atklāšana. Skola celta 660 skolēniem ar 22 klasēm. Šajā ēkā skola strādā šodien.

Izglītības programmas

–   vispārējo pamatizglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods:21011111);
–   vispārējo vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu(kods:31011011);
–   pirmsskolas izglītības  programmu (kods: 0001 11 11)
–   pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Kristīne Kapiņa

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika