Tiskādu vidusskola

Tiskādu vidusskola
  • Parka iela 4, Vecružinas ciems, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
  • 64646124
  • tiskadi@saskarsme.lv
  • Mājas lapa
  • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Daina Kuzma

Par skolu

Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma. Vispārējās pamatizglītības (1.-9. klase) izglītības programma mazākumtautību dienas skolām. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs.
Skola ir slavena ar sporta tradīcijām (rajona uzvarētāji: volejbolā, galda tenisā, skriešanā, slēpošanā), aktīvi darbojas leļļu teātris, vokāli instrumentālais ansamblis. Darbojas skolēnu pašpārvalde, interešu izglītības pulciņi: Leļļu teātris, Sporta spēles, Instrumentālais ansamblis, Volejbols, Mūzikas instrumentu spēlētāji, Jautrā skatuve.

Izglītības programmas

  • Pirmsskolaszglītības mazākumtautību programma
  • Pamatizglītības mazākumtautību programma
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgas attīstības traucējumiem
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Daina Kuzma

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika