Tiskādu vidusskola

Tiskādu vidusskola
  • Parka iela 4, Vecružinas ciems, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
  • 64646124
  • tiskadi@saskarsme.lv
  • Mājas lapa
  • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Daina Kuzma

Par skolu

Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma. Vispārējās pamatizglītības (1.-9. klase) izglītības programma mazākumtautību dienas skolām. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs.
Skola ir slavena ar sporta tradīcijām (rajona uzvarētāji: volejbolā, galda tenisā, skriešanā, slēpošanā), aktīvi darbojas leļļu teātris, vokāli instrumentālais ansamblis. Darbojas skolēnu pašpārvalde, interešu izglītības pulciņi: Leļļu teātris, Sporta spēles, Instrumentālais ansamblis, Volejbols, Mūzikas instrumentu spēlētāji, Jautrā skatuve.

Izglītības programmas

  • Pirmsskolaszglītības mazākumtautību programma
  • Pamatizglītības mazākumtautību programma
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgas attīstības traucējumiem
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Daina Kuzma