Kandavas K. Mīlenbaha vidusskola

Kandavas K. Mīlenbaha vidusskola

Par skolu

Kandavas pagasta skola dibināta ap 1850. gadu. Kandavas apvienotā sešgadīgā pamatskola dibināta 1920.gadā, kad pilsēta un pagasts nolēma apvienot savas skolas, tomēr mācības notika abu skolu telpās

1929. gadā sāka celt jaunu skolas namu pēc arhitekta Fridrika Skujiņa projekta Zīļu ielā.

1936. gadā skola sāka savu darbību, tai tika piešķirts valodnieka Kārļa Mīlenbaha vārds, jo Kandavā iesākās viņa ceļš uz izglītību.

Sākot ar 1945. gadu, te iegūstama vidējā izglītība, pirmais vidusskolas izlaidums – 1950. gadā.

Skolas ēka Zīļu ielā 2 kā arhitektūras piemineklis iekļauta Eiropas kultūras mantojuma 100 aizsargājamo objektu sarakstā.

Laikā gaitā arī šī skola kļuva par šauru, tādēļ 1977. gada vasarā tika ielikts pamatakmens jaunai ēkai Skolas ielā 10.

1978. gada 1. septembrī tā vēra durvis skolēniem.

1996. gadā skolai atjaunots Kārļa Mīlenbaha vārds.

Izglītības programmas

  • pamatizglītības programma (kods 21011111);
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);
  • pamatizglītības programma (neklātiene) (kods 21011113);
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (neklātiene) (kods 31011013).

Koordinatore

Dace Vilkauša

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Dace Vilkauša