Vaboles vidusskola

Vaboles vidusskola
  • Vaboles viduskola, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477
  • 65475816
  • skola@vabolespag.lv
  • Mājas lapa
  • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Veneranda Kucina

Izglītības programmas

  • pamatizglītības programma;
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
  • pirmsskolas izglītības programma;
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Veneranda Kucina