Viesītes vidusskola

Viesītes vidusskola
 • Vaļņu iela 7, Viesīte, Viesītes novads, LV - 5237
 • 65245214
 • viesite@latnet.lv
 • Mājas lapa
 • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Sarmīte Ratiņa

Par skolu

Skolas darbības mērķi ir:

 • veidot skolas skolēniem pieejamu izglītības vidi,
 • organizēt un īstenot tādu izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības un valsts vispārējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu, absolventu spēju konkurēt izglītības un darba tirgū.
 • Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzināšanas darbība.

Skolas nākotnes vīzija – mūsdienīga skola, kura sniedz kvalitatīvu izglītību materiāli, tehniski nodrošinātā un estētiski sakoptā vidē, pamatojoties uz humānisma, demokrātisma un zinātniskuma principiem.

Izglītības programmas

 • Pamatizglītības programma (kods 21011111);
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011013);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 2101581121015811);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 2101561121015611).

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Sarmīte Ratiņa

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika