Jaunjelgavas vidusskola

Jaunjelgavas vidusskola

Par skolu

Izglītības iestāde (reģistrācijas apliecības Nr. 4513901040) akreditēta 2015. gada 25. februārī līdz 2021.gada 26. februārim. (Akreditācijas lapa N. 3039). Skola realizē vispārējo pamatizglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un vispārējo vidējās izglītības programmu. Skolēniem ir iespēja nodarboties 14 interešu izglītības, komerczinību un sporta programmās. Ir laba sporta zāle, rekonstruēts stadions, trenažieru zāle.

Skolas tehniskā bāze:

  • Ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkoti dabaszinātņu kabineti (matemātikas, bioloģijas, ķīmijas, fizikas);
  • Moderns informātikas kabinets;
  • Laba sporta bāze: sporta zāle, trenažieru telpa un stadions;
  • Skola ir renovēta;
  • dzīvošana dienesta viesnīcā bez maksas.

Izglītības programmas

 

  • Izglītības iestāde (reģistrācijas apliecības Nr. 4513901040) akreditēta 2015. gada 25. februārī līdz 2021.gada 26. februārim. (Akreditācijas lapa N. 3039)
  • Pamatizglītības programma, programmas kods 21011111, akreditēta līdz 2021.gada 26. februārim.
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, programmas kods 31011011, akreditēta līdz 2021. gada 26. februārim.
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 21015611, akreditēta līdz 2021. gada 26. februārim.

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Indra Vīksna