Jaunjelgavas vidusskola

Jaunjelgavas vidusskola

Par skolu

Izglītības iestāde (reģistrācijas apliecības Nr. 4513901040) akreditēta 2015. gada 25. februārī līdz 2021.gada 26. februārim. (Akreditācijas lapa N. 3039). Skola realizē vispārējo pamatizglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un vispārējo vidējās izglītības programmu. Skolēniem ir iespēja nodarboties 14 interešu izglītības, komerczinību un sporta programmās. Ir laba sporta zāle, rekonstruēts stadions, trenažieru zāle.

Skolas tehniskā bāze:

  • Ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkoti dabaszinātņu kabineti (matemātikas, bioloģijas, ķīmijas, fizikas);
  • Moderns informātikas kabinets;
  • Laba sporta bāze: sporta zāle, trenažieru telpa un stadions;
  • Skola ir renovēta;
  • dzīvošana dienesta viesnīcā bez maksas.

Izglītības programmas

 

  • Izglītības iestāde (reģistrācijas apliecības Nr. 4513901040) akreditēta 2015. gada 25. februārī līdz 2021.gada 26. februārim. (Akreditācijas lapa N. 3039)
  • Pamatizglītības programma, programmas kods 21011111, akreditēta līdz 2021.gada 26. februārim.
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, programmas kods 31011011, akreditēta līdz 2021. gada 26. februārim.
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 21015611, akreditēta līdz 2021. gada 26. februārim.

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Indra Vīksna

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika