Zemgales vidusskola

Zemgales vidusskola

Par skolu

Tukuma rajona Zemgales vidusskola atrodas uz robežas starp Kurzemi un Zemgali, Tukuma – Jelgavas šosejas malā – 16 km no Tukuma. Skola darbu uzsākusi 1980. gadā. Tā celta pēc individuāla projekta (autori V. Savisko un I. Jēkabsons). Skola sastāv no 24 mājiņām – mācību kabinetiem, kuri savienoti ar plašiem gaiteņiem un grupējās ar aktu zāli un administratīvo korpusu. ir liela sporta zāle.
Skolas celtniecību veica p/s Zemgale būvbrigāde. Lieli nopelni skolas tapšanā ir bijuši saimniecības direktoram A. Batņam un pirmajai vidusskolas direktorei R. Morusai.

Skolas galvenais uzdevums ir dot skolēniem vispusīgas un kvalitatīvas zināšanas. Skolotāju darbs, stundu kvalitāte, skolēnu zināšanas ir bijis uzmanības centrā vienmēr.
Skolēniem tiek piedāvātas visplašākās iespējas attīstīt savas spējas un talantus daudzos ārpusstundu pulciņos un pašdarbības kolektīvos gan skolā, gan kultūras pilī, ar ko skolai ir visciešākā sadarbība.
Zemgales vidusskolā strādā daudz labu un talantīgu skolotāju, kuri ir ieguvuši skolēnu cieņu.

Izglītības programmas

  • Pamatizglītības programma
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem fiziskās attīstības traucējumiem

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Evija Baumane pamatskolas programmā

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Dace Mustafējeva

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika