Zemgales vidusskola

Zemgales vidusskola

Par skolu

Tukuma rajona Zemgales vidusskola atrodas uz robežas starp Kurzemi un Zemgali, Tukuma – Jelgavas šosejas malā – 16 km no Tukuma. Skola darbu uzsākusi 1980. gadā. Tā celta pēc individuāla projekta (autori V. Savisko un I. Jēkabsons). Skola sastāv no 24 mājiņām – mācību kabinetiem, kuri savienoti ar plašiem gaiteņiem un grupējās ar aktu zāli un administratīvo korpusu. ir liela sporta zāle.
Skolas celtniecību veica p/s Zemgale būvbrigāde. Lieli nopelni skolas tapšanā ir bijuši saimniecības direktoram A. Batņam un pirmajai vidusskolas direktorei R. Morusai.

Skolas galvenais uzdevums ir dot skolēniem vispusīgas un kvalitatīvas zināšanas. Skolotāju darbs, stundu kvalitāte, skolēnu zināšanas ir bijis uzmanības centrā vienmēr.
Skolēniem tiek piedāvātas visplašākās iespējas attīstīt savas spējas un talantus daudzos ārpusstundu pulciņos un pašdarbības kolektīvos gan skolā, gan kultūras pilī, ar ko skolai ir visciešākā sadarbība.
Zemgales vidusskolā strādā daudz labu un talantīgu skolotāju, kuri ir ieguvuši skolēnu cieņu.

Izglītības programmas

  • Pamatizglītības programma
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem fiziskās attīstības traucējumiem

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Evija Baumane pamatskolas programmā

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Dace Mustafējeva