Auces vidusskola

Auces vidusskola

Par skolu

Skolas īpašie piedāvājumi:

 • vidusskolēniem iespēja apgūt zinātniski pētnieciskā darba izstrādāšanas iemaņas;
 • divas datorklases;
 • plašs interneta tīkls ar web un e-pasta serveriem;
 • bibliotēka ar lasītavu-multimediju zāli;
 • divas sporta zāles, trenažieru zāle, multifunkcionāls sporta spēļu stadions;
 • labiekārtots skolas internāts;
 • iespējamas četras ēdienreizes
 • skola piedalās programmā “Skolas piens” un „Skolas auglis”;
 • skola piedalās skolēnu apmaiņas projektā „Comenius”
 • divi medicīnas kabineti;
 • vecāku atbalsta centrs bērnu ar speciālām vajadzībām integrēšanai;
 • augsti kvalificēts atbalsta personāls – sociālais pedagogs, izglītības psihologs, ārsts,
 • karjeras izvēles speciālists, speciālais pedagogs, logopēds, pirmsskolas skolotāja palīgs,asistents;
 • skola organizē starptautisku jauniešu projektu kopā ar pašvaldības sadraudzības
  jauniešiem no Naujoji Akmenes (Lietuvā), Brjanskas (Krievijā), Ungheni (Moldovā)
  skolas tradīcijas un interesanti pasākumi.

Izglītības programmas

 • Pamatizglītības programma;
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
 • Vispārējās vidējās izglītība vispārizglītojošā virziena programma;
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
 • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma;
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem;
 • Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma;
 • Pirmsskolas izglītības programma;
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem garīgās attīstības traucējumiem

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Rita Grebeža