Auces vidusskola

Auces vidusskola

Par skolu

Skolas īpašie piedāvājumi:

 • vidusskolēniem iespēja apgūt zinātniski pētnieciskā darba izstrādāšanas iemaņas;
 • divas datorklases;
 • plašs interneta tīkls ar web un e-pasta serveriem;
 • bibliotēka ar lasītavu-multimediju zāli;
 • divas sporta zāles, trenažieru zāle, multifunkcionāls sporta spēļu stadions;
 • labiekārtots skolas internāts;
 • iespējamas četras ēdienreizes
 • skola piedalās programmā “Skolas piens” un „Skolas auglis”;
 • skola piedalās skolēnu apmaiņas projektā „Comenius”
 • divi medicīnas kabineti;
 • vecāku atbalsta centrs bērnu ar speciālām vajadzībām integrēšanai;
 • augsti kvalificēts atbalsta personāls – sociālais pedagogs, izglītības psihologs, ārsts,
 • karjeras izvēles speciālists, speciālais pedagogs, logopēds, pirmsskolas skolotāja palīgs,asistents;
 • skola organizē starptautisku jauniešu projektu kopā ar pašvaldības sadraudzības
  jauniešiem no Naujoji Akmenes (Lietuvā), Brjanskas (Krievijā), Ungheni (Moldovā)
  skolas tradīcijas un interesanti pasākumi.

Izglītības programmas

 • Pamatizglītības programma;
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
 • Vispārējās vidējās izglītība vispārizglītojošā virziena programma;
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
 • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma;
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem;
 • Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma;
 • Pirmsskolas izglītības programma;
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem garīgās attīstības traucējumiem

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Rita Grebeža

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika