Balvu Valsts ģimnāzija

Balvu Valsts ģimnāzija
 • Dārza iela 2, Balvi, LV-4501.
 • 64522053
 • bpg@parks.lv
 • Mājas lapa
 • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Vineta Muzaļevska

Par skolu

Skolēnu un skolotāju rīcībā ir gaišas un mājīgas klašu telpas, datorizēta bibliotēka un lasītava, 2 datorklases, moderni aprīkoti dabaszinātņu kabineti, sakārtota sporta bāze. Ir psihologs, sociālais pedagogs, darbojas atbalsta grupa, vanadzēnu kopa, jauniešu organizācija „17”. Atmiņās veldzēties var ģimnāzijas muzejā, kā arī absolventu istabā. Skolā strādā pieredzējuši un kvalificēti pedagogi, kuru sniegtās zināšanas nodrošina labus rezultātus, iestājoties augstākajās mācību iestādēs. Sadarbībā ar LR AM skolēni apgūst jaunsardzes programmu. Tradicionālie pasākumi: Zinību diena Proģimnāzistu pasākums Vecāku dienas Ziemassvētku pasākums Valentīndienas pasākums Žetonu vakars Pulciņu atskaites koncerts – izstāde Skan skolas zvans!

Izglītības programmas

 • Pamatizglītības posmā:
 • Pamatizglītības 2.posma (7. – 9.klase) humanitārā un sociālā virziena programma (ar padziļinātu angļu valodas apguvi) (programmas kods – 2301 2111);
 • Pamatizglītības 2.posma (7. – 9.klase) programma (programmas kods – 2301 1111);
 • Pamatizglītības 2. posma (7.- 9. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma (ar padziļinātu matemātikas un dabaszinību priekšmetu apguvi) (programmas kods – 23013111).
 • Vispārējās vidējās izglītības posmā:
 • Humanitārā un sociālā virziena izglītības programma (programmas kods – 3101 2011);

Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma (programmas kods – 3101 3011);

Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma (ar apakšprogrammu datorgrafikā) (programmas kods – 3101 3011);

Vispārizglītojošā virziena izglītības programma (programmas kods – 3101 1011).

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Vineta Muzaļevska