Balvu Valsts ģimnāzija

Balvu Valsts ģimnāzija
  • Dārza iela 2, Balvi, LV-4501.
  • 64522053
  • bvg@balvi.lv
  • Mājas lapa
  • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Līga Annuškāne

Par skolu

Skolēnu un skolotāju rīcībā ir gaišas un mājīgas klašu telpas, datorizēta bibliotēka un lasītava, 2 datorklases, moderni aprīkoti dabaszinātņu kabineti, sakārtota sporta bāze. Ir psihologs, sociālais pedagogs, darbojas atbalsta grupa. Atmiņās veldzēties var ģimnāzijas muzejā, kā arī absolventu istabā. Skolā strādā pieredzējuši un kvalificēti pedagogi, kuru sniegtās zināšanas nodrošina labus rezultātus, iestājoties augstākajās mācību iestādēs. Sadarbībā ar LR AM skolēni apgūst jaunsardzes programmu. Tradicionālie pasākumi: “Zinību diena Proģimnāzistu pasākums”, “Vecāku dienas Ziemassvētku pasākums”, “Valentīndienas pasākums”, “Žetonu vakars”, “Pulciņu atskaites koncerts – izstāde Skan skolas zvans!”

Izglītības programmas

  • Pamatizglītības otrā 7.-9. klase posma programma ( programmas kods 2301 1111);
  • Vispārējās vidējās izglītības programma (programmas kods 3101 6011).

Uzsākot mācības 10.klasē, iespēja izvēlēties starp trīs mācību kursu komplektiem:

  1. – inženierzinātņu un uzņēmējdarbības kursu komplekts;
  2. – jurisprudences un kultūras kursu komplekts;
  3. – vides zinātnes un medicīnas kursu komplekts.

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Līga Annuškāne