Salacgrīvas vidusskola

Salacgrīvas vidusskola

Par skolu

Salacgrīvas vidusskolas tradīcijas:

 • Zinību diena 1.septembris
 • Adaptācijas diena – 2.septembris
 • Skrējiens “Trīs tilti” septembra 3.sestdienā
 • Skolotāju diena –pašpārvaldes diena
 • Skolotāju dienas ekskursija
 • Maŗtiņdienas tirdziņš, pasākumi
 • Popiela
 • Valsts svētku koncerts
 • Ziemassvētku uzvedumi, Rūķu darbnīcas
 • Vidusskolēnu Ziemassvētku balle
 • Svētrīts baznīcā (1.sem.pēdējā mācību dienā)
 • Mūzikas skolas audzēkņu koncerts pie svētku egles
 • Pirmklasnieku 100 dienas
 • Absolventu mačs(februāra 1.sestdienā)
 • Vidusskolas spartakiāde
 • Raibā nedēļa
 • Žetonu vakars
 • Vecāku nedēļa, Vecāku dienas
 • Erudītu konkursi
 • Pavasara talka
 • Svešvalodu nedēļas
 • Mātes dienai veltīts pasākums
 • Interešu izglītības pulciņu atskaites izstāde/koncerts „Nāc virpulī”
 • Pēdējais zvans
 • Skolas jubilejas svinēšana/absolventu salidojumi
 • Skolas darbinieku jubileju atzīmēšana

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Inga Čekaļina