Salacgrīvas vidusskola

Salacgrīvas vidusskola

Par skolu

Salacgrīvas vidusskolas tradīcijas:

 • Zinību diena 1.septembris
 • Adaptācijas diena – 2.septembris
 • Skrējiens “Trīs tilti” septembra 3.sestdienā
 • Skolotāju diena –pašpārvaldes diena
 • Skolotāju dienas ekskursija
 • Maŗtiņdienas tirdziņš, pasākumi
 • Popiela
 • Valsts svētku koncerts
 • Ziemassvētku uzvedumi, Rūķu darbnīcas
 • Vidusskolēnu Ziemassvētku balle
 • Svētrīts baznīcā (1.sem.pēdējā mācību dienā)
 • Mūzikas skolas audzēkņu koncerts pie svētku egles
 • Pirmklasnieku 100 dienas
 • Absolventu mačs(februāra 1.sestdienā)
 • Vidusskolas spartakiāde
 • Raibā nedēļa
 • Žetonu vakars
 • Vecāku nedēļa, Vecāku dienas
 • Erudītu konkursi
 • Pavasara talka
 • Svešvalodu nedēļas
 • Mātes dienai veltīts pasākums
 • Interešu izglītības pulciņu atskaites izstāde/koncerts „Nāc virpulī”
 • Pēdējais zvans
 • Skolas jubilejas svinēšana/absolventu salidojumi
 • Skolas darbinieku jubileju atzīmēšana

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Inga Čekaļina

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika