Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola

Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola
  • Liepna, Liepnas pagasts Alūksnes novads LV-4354
  • 26131191
  • lvs@aluksne.lv
  • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Iveta Boroduška

Par skolu

Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola sniedz mūsdienīgu kvalitatīvu izglītību Alūksnes novadā, Latvijas pierobežā, kur skolēnam ir iespēja apgūt zināšanu pamatus kopā ar vispārīgām jeb caurviju kompetencēm (kritiskā domāšana un problēmu risināšana, jaunrade un uzņēmējspēja, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība un digitālās prasmes) un vērtībās balstītiem tikumiem (atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, tolerance). Personalizēta izglītība – iespējas un panākumi ikkatram.

Izglītības programmas

  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 0101 1111)
  • Vispārējās pamatizglītības programmu (kods 2101 111)
  • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 2101 5811)
  • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 2101 5611)

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Iveta Boroduška