Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola

Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola
  • Liepna, Liepnas pagasts Alūksnes novads LV-4354
  • 26131191
  • lvs@aluksne.lv
  • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Iveta Boroduška

Par skolu

Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola sniedz mūsdienīgu kvalitatīvu izglītību Alūksnes novadā, Latvijas pierobežā, kur skolēnam ir iespēja apgūt zināšanu pamatus kopā ar vispārīgām jeb caurviju kompetencēm (kritiskā domāšana un problēmu risināšana, jaunrade un uzņēmējspēja, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība un digitālās prasmes) un vērtībās balstītiem tikumiem (atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, tolerance). Personalizēta izglītība – iespējas un panākumi ikkatram.

Izglītības programmas

  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 0101 1111)
  • Vispārējās pamatizglītības programmu (kods 2101 111)
  • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 2101 5811)
  • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 2101 5611)

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Iveta Boroduška

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika