Malienas pamatskola

Malienas pamatskola

Par skolu

Malienas pamatskola jau 145 gadus nodrošina pagasta un tuvākās apkārtnes bērnus ar kvalitatīvu, konkurētspējīgu, pieejamu izglītību. Ar tradīcijām un vēsturi bagāta skola. Saglabājot skolas senatnīgumu, skola nemitīgi attīstās, atrodas ciešā mijiedarbībā ar apkārtējo sabiedrību, nes atbildību par pagasta attīstību tuvākajā un tālākajā nākotnē.

Izglītības programmas

  • pamatizglītības programmu,
  • profesionāli orientēto pamatizglītības programmu ar padziļinātu mājturības apguvi,
  • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem,
  • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Ieva Baltā Pilsētniece