Riebiņu vidusskola

Riebiņu vidusskola

Izglītības programmas

  • Vispārējā pamatizglītības programma (kods 21011111);
  • Vispārējā pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma – vakarskola (kods 31011012);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011013).

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Sandra Eiduka