Alojas Ausekļa vidusskola

Alojas Ausekļa vidusskola

Par skolu

Alojas Ausekļa vidusskola ir Alojas novada domes dibināta vispārējās izglītības iestāde,
kas nodrošina kvalitatīvu pirmsskolas, pamatskolas un vidējo izglītību un personības
attīstības iespējas ikvienam bērnam un skolēnam. No 2014. gada 1. septembra Alojas
Ausekļa vidusskolai reorganizācijas rezultātā ir pievienota Puikules pamatskola.
Skola izvietota 3 ēkās – Baltā skola (sākumskola), Lielā skola (pamatskola, vidusskola),
Sarkanā skola ( mājturības kabinets, muzejs) – Ausekļa ielā 1, Alojas pilsētā un vienā ēkā –
Puikules pamatskolā, Puikules ciemā, Brīvzemnieku pagastā. Alojas 2 skolas ēkas ir
renovētas, skolas iekštelpas tiek uzturētas un remontētas regulāri. Pie skolas atrodas mazā
sporta zāle un multifunkcionāla sporta halle.
Vēsture
1707.g.- Alojas Draudzes skolas dibināšana
1862.-1865.g.- Alojas Draudzes skolā mācās dzejnieks Auseklis
1928.g. – Alojas pamatskola iegūst Ausekļa vārdu
1947.g. – Baltajā skolā atvērta Alojas Ausekļa I pak. pamatskola
1950.g. – atver vidusskolas klasi ( 1955.g.- pirmais izlaidums)
1957.g.- tiek uzcelta Lielās skolas ēka
2009.g. – pie skolas tiek uzcelta multifunkcionāla Sporta halle

Izglītības programmas

  • Vispārējās pamatizglītības programmu (kods 21011111);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011011);
  • Pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111);
  • Pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);
  • Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma (kods 21011811).

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Dace Vilne

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika