Jauno Līderu skola

Jauno Līderu skola
 • Strautu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110
 • 64153137, 29418605
 • skola@lnv.lv
 • Mājas lapa
 • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Ilga Gablika

Par skolu

Skolas galvenais mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu,
kas nodrošina Valsts pamatizglītības standartā un Valsts vispārējās izglītības standartā
noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

Skolas uzdevumi:

 • Veidot vispusīgi attīstītu personību mūsdienīgā mācību procesā, veicināt mācību kvalitātes izaugsmi, mācīšanas un mācīšanās kvalitāti.
 • Radīt iespējas attīstīt skolēna radošās spējas, talantus, pašizteiksmi, veicināt skolēnu vēlmi mācīties, rosināt iztēli un attīstīt spēju neatkarīgi spriest un izteikt viedokli.
 • Sekmēt brīvu un līdzatbildīgu izglītojamo, pedagogu un vecāku sadarbību izglītības procesā.
 • Pilnveidot pedagogu profesionalitāti, izglītības kvalitāti un pedagoģisko pieredzi.
 • Racionāli izmantot skolai iedalītos finanšu resursus.

Izglītības programmas

 • Pamatizglītības programma
 • Vispārējas vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
 • Vispārējas vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Ilga Gablika