Jauno Līderu skola

Jauno Līderu skola
 • Strautu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110
 • 64153137, 29418605
 • skola@lnv.lv
 • Mājas lapa
 • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Ilga Gablika

Par skolu

Skolas galvenais mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu,
kas nodrošina Valsts pamatizglītības standartā un Valsts vispārējās izglītības standartā
noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

Skolas uzdevumi:

 • Veidot vispusīgi attīstītu personību mūsdienīgā mācību procesā, veicināt mācību kvalitātes izaugsmi, mācīšanas un mācīšanās kvalitāti.
 • Radīt iespējas attīstīt skolēna radošās spējas, talantus, pašizteiksmi, veicināt skolēnu vēlmi mācīties, rosināt iztēli un attīstīt spēju neatkarīgi spriest un izteikt viedokli.
 • Sekmēt brīvu un līdzatbildīgu izglītojamo, pedagogu un vecāku sadarbību izglītības procesā.
 • Pilnveidot pedagogu profesionalitāti, izglītības kvalitāti un pedagoģisko pieredzi.
 • Racionāli izmantot skolai iedalītos finanšu resursus.

Izglītības programmas

 • Pamatizglītības programma
 • Vispārējas vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
 • Vispārējas vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Ilga Gablika

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika