Vecākiem

Iesaistoties projektā “Esi Līderis!” skolēns paralēli mācību procesam trīs gadu laikā (10. – 12. klase) apgūst papildu zināšanas un iesaistās projekta rīkotajās aktivitātēs, kas mērķtiecīgi attīsta skolēna zināšanas un prasmes, sagatavojot patstāvīgu lēmumu pieņemšanai, studiju procesam vai uzņēmējdarbībai.

Paralēli mācību procesam skolēns apgūst septiņus mācību priekšmetus:

 • lietišķā etiķete
 • mārketings
 • uzņēmējdarbība
 • lietvedība
 • grāmatvedība
 • likumdošana
 • menedžments

Skolēniem ir iespēja piedalīties arī citos pasākumos:

 • dažādos konkursos
 • biznesa spēlēs
 • ārzemju braucienos – praksēs
 • meistarklasēs
 • Līderu dienās
esi-lideris-vecakiem_resi-lideris-vecakiem_z

FINANSES

Projekta aktivitātes finansēšanai ir 3 varianti – tikai vecāku finansējums, tikai pašvaldības finansējums vai dalītais maksājums (vecāki + pašvaldība). Izmantojot otro finansēšanas modeli tiek piešķirta 10% atlaide. Samaksa par viena skolēna dalību projektā ir 7,90 € mēnesī. Informāciju par finansēšanas iespējām Jūsu bērna skolā varēsiet uzzināt vēršoties pie atbildīgā darbinieka Jūsu skolā.

Vecāki vai pašvaldība vai dalītais maksājums

PROJEKTA NORISE SADARBĪBĀ AR SKOLĒNIEM

Lai skolēns saņemtu profesionālās pilnveides apliecību, skolēnam 3 gadu laikā (ja projektu uzsāk 11. klasē – attiecīgi 2 gadu laikā) ir jānokārto visi 7 mācību priekšmeti;

Katrā mācību priekšmetā ir 1 pārbaudes darbs, kārtojot šo pārbaudījumu, skolēns var izmantot visus pieejamos materiālus – mācību grāmatas, dažādus konspektus, prezentācijas, interneta resursus utt.;

Projekts “Esi Līderis!” norises laikā organizēto konkursu un pasākumu kopumi skolēniem nav obligāti, bet ļoti ieteicami;

Katru gadu viena no komandām, kas aktīvi piedalās projektā (skolēniem ir labas sekmes, veiksmīgi piedalās dažādos konkursos utt.) – dodas bezmaksas ceļojumā uz kādu no Eiropas valstīm (iepriekšējos gados balva bija Itālijas galvaspilsēta Roma, vēl gadu iepriekš tā bija Francijas galvaspilsētas Parīze).

Profesionālās pilnveides apliecības tiek izsniegtas skolēniem, kuri ir veikuši visus maksājumus.

PIETEIKŠANĀS PROCESS

 • Skolēns aizpilda pieteikuma anketu (lai aizpildītu pieteikuma anketu spied šeit)
 • Skola pa pastu saņem līguma veidlapas (3 eksemplāri katram audzēknim)
 • Katra audzēkņa ģimenē tiek saņemts un parakstīts līgums
 • Parakstīti līgumi tiek nogādāti projekta organizatoriem. Maksu par dalību projektā “Esi līderis!” sedz katra audzēkņa ģimene. Katrs audzēknis 3 mācību gadu laikā saņem 7 grāmatas, kas paliek viņa īpašumā pēc mācību kursa beigšanas.

Šajā dalības apmaksā ietilpst arī:

 • mācību līdzekļi;
 • elektroniskā mācību vide;
 • dalība Līderu dienā;
 • dalība konkursos mācību gada laikā un balvas;
 • eksāmenu organizēšana un valsts atzītas profesionālās pilnveides apliecības saņemšana.
 • Skola pa pastu saņem katra audzēkņa apmaksāto mācību grāmatu un bezmaksas grāmatu skolotājam. Grāmatas skolēni saņem divas reizes mācību gadā.