Vecākiem

Iesaistoties projektā “Esi Līderis!” skolēns paralēli mācību procesam trīs gadu laikā (10. – 12. klase) apgūst papildu zināšanas un iesaistās projekta rīkotajās aktivitātēs, kas mērķtiecīgi attīsta skolēna zināšanas un prasmes, sagatavojot patstāvīgu lēmumu pieņemšanai, studiju procesam vai uzņēmējdarbībai.

Paralēli mācību procesam skolēns apgūst septiņus mācību priekšmetus:

 • lietišķā etiķete
 • mārketings
 • uzņēmējdarbība
 • dokumentu pārvaldība
 • grāmatvedība
 • likumdošana
 • menedžments

Skolēniem ir iespēja piedalīties arī citos pasākumos:

 •  konkursos
 • biznesa spēlēs
 • ekskursijās
 • meistarklasēs
 • Līderu dienās
esi-lideris-vecakiem_resi-lideris-vecakiem_z

FINANSES

Projekta aktivitātes finansēšanai ir 3 varianti – tikai vecāku finansējums, tikai pašvaldības finansējums vai dalītais maksājums (vecāki + pašvaldība). 138 EUR/ gadā par vienu skolēnu.

PROJEKTA NORISE SADARBĪBĀ AR SKOLĒNIEM

Lai skolēns saņemtu profesionālās pilnveides apliecību, skolēnam 3 gadu laikā (ja projektu uzsāk 11. klasē – attiecīgi 2 gadu laikā) ir jānokārto visi 7 mācību priekšmeti;

Projekts “Esi Līderis!” norises laikā organizēto konkursu un pasākumu kopumi skolēniem nav obligāti, bet ļoti ieteicami;

Katru gadu viena no komandām, kas aktīvi piedalās projektā (skolēniem ir labas sekmes, veiksmīgi piedalās dažādos konkursos utt.) – dodas bezmaksas ceļojumā.

Profesionālās pilnveides apliecības tiek izsniegtas skolēniem, kuri ir veikuši visus maksājumus.

PIETEIKŠANĀS PROCESS

 • Skolēns aizpilda pieteikuma anketu (lai aizpildītu pieteikuma anketu spied šeit)
 • Skola pa pastu saņem līguma veidlapas (3 eksemplāri katram audzēknim)
 • Katra audzēkņa ģimenē tiek saņemts un parakstīts līgums
 • Parakstīti līgumi tiek nogādāti projekta organizatoriem. Maksu par dalību projektā “Esi līderis!” sedz katra audzēkņa ģimene. Katrs audzēknis 3 mācību gadu laikā saņem 7 grāmatas, kas paliek viņa īpašumā pēc mācību kursa beigšanas.

Šajā dalības apmaksā ietilpst arī:

 • mācību līdzekļi;
 • elektroniskā mācību vide;
 • dalība Līderu dienā;
 • dalība konkursos mācību gada laikā un balvas;
 • eksāmenu organizēšana un valsts atzītas profesionālās pilnveides apliecības saņemšana.
 • Skola pa pastu saņem katra audzēkņa apmaksāto mācību grāmatu un bezmaksas grāmatu skolotājam. Grāmatas skolēni saņem divas reizes mācību gadā.