Liepājas Liedaga vidusskola

Liepājas Liedaga vidusskola

Par skolu

Skolas misija :Īstenot Latvijas Republikas humānās pedagoģijas koncepciju, sekmēt personības attīstību un pilnvērtīgu pašrealizēšanos dzīvē un sabiedrībā, kurā cilvēks, tā pieredze un mūžizglītība ir vērtība, kas pilnveido un nodod nākošajai paaudzei vienotas pasaules pieredzi un pamatvērtības.

Izglītības programmas

  • 21011121 – Pamatizglītības mazākumtautību programma (licence V-146);
  • 21014121 – Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma (licence V-6653);
  • 31011021 – Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma (licence V-148);
  • 31011023 – Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma, tālmācība (licence V-2525);
  • 31013021 – Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību izglītības programma (licence V-147);
  • 31014021 – Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma (licence V-6654).

Koordinatore

Gaļina Skorobogatova

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Gaļina Skorobogatova

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika