Liepājas Liedaga vidusskola

Liepājas Liedaga vidusskola

Par skolu

Skolas misija :Īstenot Latvijas Republikas humānās pedagoģijas koncepciju, sekmēt personības attīstību un pilnvērtīgu pašrealizēšanos dzīvē un sabiedrībā, kurā cilvēks, tā pieredze un mūžizglītība ir vērtība, kas pilnveido un nodod nākošajai paaudzei vienotas pasaules pieredzi un pamatvērtības.

Izglītības programmas

  • 21011121 – Pamatizglītības mazākumtautību programma (licence V-146);
  • 21014121 – Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma (licence V-6653);
  • 31011021 – Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma (licence V-148);
  • 31011023 – Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma, tālmācība (licence V-2525);
  • 31013021 – Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību izglītības programma (licence V-147);
  • 31014021 – Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma (licence V-6654).

Koordinatore

Gaļina Skorobogatova

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Gaļina Skorobogatova