Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola

Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola

Par skolu

Liepājas 15. vidusskola atrodas Liepājas pilsētas Ziemeļu priekšpilsētā O. Kalpaka ielā 96 (skatīt kartē), starp vienu no lielākajiem dzīvojamo māju rajoniem pilsētā un ostas teritoriju, kurā notiek intensīva attīstība un ir notikusi ievadceļa un dzelzceļa izbūve uz Liepājas ostu.

Liepājas 15. vidusskolas vēsture aizsākās 1989. gada 1. septembrī, kad, pieaugot nacionālajai pašapziņai, no bijušās divplūsmu 7. vidusskolas atdalījās latviešu plūsmas izglītojamie un pedagogi. Sākotnēji Skola darbojās pagaidu telpās, tajā mācījās 598 izglītojamie un strādāja 57 pedagogi. 1991. gadā notika pakāpeniska pārcelšanās uz pašreizējām skolas telpām.

Šī ir vienīgā vidusskola ar latviešu apmācības valodu Liepājas Ziemeļu priekšpilsētā, kas piedāvā izglītošanās iespējas izglītojamajiem no Karostas, Tosmares, Zaļās birzs, kā arī citiem Liepājas rajoniem un ārpus tās.

Skolas ēka ir nodota ekspluatācijā 1991. gadā. Skolas telpu platība ir 10171, apkārtnes teritorijas – 38565 kvadrātmetri. Skolas telpas ir mūsu iespēju robežās labiekārtotas un tajās ir nodrošināts inventārs atbilstoši:

  • bērnu vecumam;
  • apgūstamo mācību priekšmetu specifikai;
  • bērnu ieteikumiem.

Kā nesenākos paveiktos darbus Skolas labiekārtošanā jāmin tualešu telpu labiekārtošana, kas realizēta ievērojot skolēnu ieteikumus. Vairākām telpām veikta funkcionāla pārbūve, piemēram, ierīkojot vingrošanas telpu bērnu pareizas stājas veidošanai un attīstībai. Šis projekts tika veikts sadarbībā ar fondu Darmstädter Initiative für Liepaja.

Skolas apkārtne ir estētiska – apzaļumota un sakopta. 2011./2012. mācību gadā skolas pagalmā ar Hipotēka un zemes bankas klientu kluba “Mēs paši” finansiālo atbalstu Liepājas projekta “Hipo – eko klase” ietvaros tika izveidota āra klase.

Teritorijas labiekārtošanai 2012./2013. mācību gadā sadarbībā ar Liepājas 15. vidusskolas atbalsta biedrību tika izveidoti divi gājēju celiņi “Lielā Taka 1” un “Lielā Taka 2”. 2013. gada septembrī Liepājas 15. vidusskola kļuva par Sakoptāko namu konkursa “Liepāja pucējas 2013” laureāti.

Liepājas 15. vidusskola ir Liepājas pilsētas Domes dibināta vispārizglītojoša izglītības iestāde, kur īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības programmas.

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Liepājas pilsētas Domes lēmumi un citi spēkā esošie normatīvie akti.

Izglītības iestādei ir pieredze darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām.

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Sanita Cipriķe