Madlienas vidusskola

Madlienas vidusskola

Par skolu

Madliena sākusi veidoties 13. gs., kad tika uzcelta vieno no pirmajām baznīcām Latvijā. Blakus baznīcai bija Draudzes skola; skolā mācījušies ievērojami cilvēki, tādi kā gleznotājs Kārlis Hūns un brāļi Brencēni. Pēc 2. pasaules kara skola tika ierīkota Lielajā muižā, bet 1972. gadā Madlienā tika uzcelta jaunā vidusskolas ēka. Laika gaitā tai tika piebūvēta sporta zāle, internāta ēka un 1989. gadā uzcēla jauno skolas piebūvi, kur šobrīd darbojas Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola un mācās sākumskolas skolēni.

Izglītības programmas

  • Pirmsskolas izglītības programma (01011111);
  • Pamatizglītības programma (21011111);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (kods 31011011);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (kods 31011013).

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Daiva Lūse