Jaunpiebalgas vidusskola

Jaunpiebalgas vidusskola
 • Gaujas iela 41, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125
 • 64162266
 • pasts@jv.edu.lv
 • Mājas lapa
 • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Ineta Balode

Par skolu

Pēckara perioda 40 gados vienīgā vidusskola plašā apkārtnē bija Jaunpiebalgas vidusskola – pirmā vidusskola laukos Vidzemē. Tās izveidošanā lieli nopelni ir Cēsu apriņķa Tautas izglītības nodaļas vadītājai Tatjanai Zauerhagenai. Pirmais vidusskolas direktors – Aleksandrs Kalniņš. Enerģiskā skolas vadītāja darba rezultātā notika veiksmīgs mācību process, bija strādīgs un saliedēts skolotāju kolektīvs, aktīva mākslinieciskā pašdarbība.
50.gadu mijā Jaunpiebalgas vidusskolā par direktoru strādāja Ādolfs Pērkons –  spilgta, neparasta personība. Šajā laikā uzsākti un pabeigti vidusskolas ēkas celtniecības darbi. Izmantots kara laika hospitāļa ēkas projekts, kas pārveidots skolas vajadzībām. Mācības jaunajā skolas ēkā sākās 1952.gada 1.septembrī.
1953./54. mācību gadā Jaunpiebalgas vidusskolu vadīja direktors Anatolijs Jekaraševs. 1954.gadā Izglītības ministrija nosūtīja darbā par direktoru Jaunpiebalgas vidusskolā enerģisku un iecerēm bagātu skolotāju Osvaldu Pauliņu, kurš kopā ar mācību daļas vadītāju Heinrihu Kozlovski vadīja skolu līdz 1960.gadam. 60 gados Jaunpiebalgas vidusskola izveidojās par divu plūsmu skolu 1.-7.klasēs.
Kopš 1966.gada skolu vadīja direktore Astrīda Knāķe, kopš 1986.gada to dara viņas meita Ulla Logina.

Izglītības programmas

 • Pirmsskolas izglītības programma
 • Pamatizglītības programma
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
 • Speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Ineta Balode